Skip to content

Lokal historik för verksamheten

Vi finns i Mölnlycke, nära Göteborg på den svenska västkusten. Fabriken byggdes 1972, efter att företaget växt ur sina mycket mindre lokaler och behövde ett område för tillverkning med mer funktionella arbetsutrymmen.

Sverige

Sedan dess har fabriken och det angränsande kontoret byggts ut ytterligare för att möjliggöra en ökad kapacitet. Under de senaste åren har omfattande investeringar gjorts i framförallt produktionslinjen och i automatiska svetsrobotar.

Vi har under en lång period gjort förbättringar och investeringar för att kunna behålla vår konkurrenskraftiga produktion i Sverige. Vi har även tagit hem tillverkning av komponenter som tidigare producerats av underleverantörer i Europa. Allt detta hjälper oss att minska ledtiderna och säkerställa en hög kvarlitet i allt vi gör.

1958

Vår allra första riktiga produktionsanläggning var en mekanisk verkstad i Kode, norr om Göteborg.

1964

Företaget växte ur den lilla verkstaden i Kode och flyttade till en större anläggning i Kållered.

1972

Anläggningen i Kållered blev för liten och företaget flyttade till en specialbyggd fabrik i Mölnlycke, där vi finns än idag.

Vår tidslinje:

Kontakta oss?