Skip to content

Filosofiamme: Mitä me edustamme

MLE:n filosofia koostuu neljästä keskeisestä elementistä: käyttäjäkokemus, maailmanlaajuisuus, älykkäät ratkaisut ja kestävä kehitys.

Yritys

Käyttäjäkokemus

Asiakkaat ovat erottamaton osa kehitysprosessiamme.

Heidän panoksensa ja testauksensa avulla voimme sujuvoittaa ja parantaa ratkaisujamme ja tuotekehitystämme. Näin varmistamme, että suunnitelma täyttää aidosti asiakkaan tarpeet. Käyttäjäkokemuksen optimointi on kaiken tuotekehitystyömme ytimessä: parannamme jatkuvasti reagointikykyämme markkinatarpeisiin toimittamalla tuotteita ja palveluita, jotka ovat ergonomialtaan, turvallisuudeltaan ja tuottavuudeltaan ensiluokkaisia sekä pienentävät asiakkaan energiankulutusta ja kokonaistoimintakustannuksia (TCO).

Maailmanlaajuinen verkosto

MLE on malliesimerkki "glokaalista" konseptista – globaali + lokaali – olemme kansainvälinen organisaatio, joka toimittaa paikallisesti ja asiakaslähtöisesti. Tuotantolaitosten ja paikallisten kumppanien välisen yhteysjärjestelmämme ansiosta voimme tarjota ihanteellisen tuotevalikoiman joka alueella.

Asiakkaiden lähellä oleminen merkitsee myös läsnäoloa markkinoilla. Saavutamme tämän paikallisilla liiketoimintayksiköillämme, joita meillä on yhdeksässä maassa, ja itsenäisten jälleenmyyjien kattavalla verkostolla Euroopassa, Afrikassa, Lähi-Idässä ja IVY-maissa.

Työskentelemme maailmanlaajuisesti tuotantolaitosten kanssa ja tarjoamme yhdistetyn kokomme, vahvuutemme ja asiantuntemuksemme avulla kunkin asiakkaan tarpeeseen sopivia materiaalinkäsittelyratkaisuja sijainnista riippumatta.

Älykkäät ratkaisut

Tavoitteenamme on tarjota käytännöllisiä ja älykkäitä ratkaisuja, jotka parantavat aidosti asiakkaidemme päivittäistä työtä ja toimintoja pitkällä aikavälillä.

Saavutamme tämän erottuvilla tuotemerkeillämme, joita tukevat niiden kattavat suorat ja epäsuorat myyntiverkostot. Parannamme jatkuvasti reagointikykyämme markkinatarpeisiin. Näin voimme toimittaa säntillisesti ja tehokkaasti asiakasratkaisuja, jotka keskittyvät ergonomiaan, optimoituun automaatioon ja älykkäisiin ohjelmistojärjestelmiin.

Kestävä kehitys

Välitämme maapallosta ja ihmisistä.

Sitoutumisemme ympäristövastuuseen näkyy ratkaisuissamme sekä tuotteiden että tuotantoprosessien osalta. Konsernimme tuotantolaitokset ovat ISO 140001 -standardin mukaisia. Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi kuljetusta, tuotantoa, tuotteiden jakelua ja työntekijöiden hyvinvointia valvotaan huolellisesti ja kunnioittavasti. Suojelemme osaltamme ympäristöä innovatiivisilla ratkaisuilla, jotka parantavat energiatehokkuutta, ja pyrimme vähentämään hiilipäästöjä.

Missionamme on olla maailman johtava logistiikka- ja materiaalinkäsittelyratkaisujen tarjoaja. Raivaamme tietä kohti ihmiskeskeisempää, tehokkuushakuisempaa ja kestävämpää tulevaisuutta.

Lähitulevaisuudessa

Pyrimme saavuttamaan innovatiivisten logistiikka- ja materiaalinkäsittelyratkaisujen johtavan tarjoajan aseman seuraavasti:

  • Laajennamme tuotteidemme ja palveluidemme markkinakattavuutta vahvistamalla tytäryhtiöiden ja jälleenmyyjien verkostoa.
  • Meillä on keskitetyn päätoimipaikan lähestymistapa, jotta voimme hyödyntää tuotanto-, tuotekehitys- ja logistiikkatoimintojen synergiaetuja.
  • Jatkamme ratkaisujemme ja AGV-liiketoimintamme kehittämistä. Selkeytämme prosesseja ja parannamme jälleenmyyjillemme tarjoamaamme palvelua määrätietoisesti kaikissa kanavissa. Samalla hyödynnämme sisäisiä synergiaetuja ollaksemme entistä kilpailukykyisempi toimittaja.

Missionamme on olla maailman johtava logistiikka- ja materiaalinkäsittelyratkaisujen tarjoaja. Raivaamme tietä kohti ihmiskeskeisempää, tehokkuushakuisempaa ja kestävämpää tulevaisuutta.

Ota yhteyttä Mitsubishi Logisnext Europeen

Haluaisitko lisätietoa jostain aiheesta? Tai haluatko keskustella suoran verkostomme yhteyshenkilön kanssa? Ota yhteyttä alla olevan painikkeen kautta.