Skip to content

Filosofi: Vad vi står för

På MLE består vår filosofi av fyra huvudelement: användarupplevelse, globalitet, intelligenta lösningar och hållbarhet.

Koncern

Användarupplevelse

Våra kunder är en viktig del av vår utvecklingsprocess.

Med hjälp av deras synpunkter och tester kan vi effektivisera och förbättra våra lösningar och vår produktutveckling och se till att designen verkligen uppfyller våra kunders behov. Att optimera användarupplevelsen är kärnan i all vår FoU-verksamhet. Vi förbättrar ständigt vår förmåga att svara på marknadens krav när vi levererar produkter och tjänster som utmärker sig när det gäller ergonomi, säkerhet och produktivitet samtidigt som vi minskar energiförbrukningen och den totala driftskostnaden (TCO).

Globalt nätverk

MLE är ett exempel på konceptet "glokal" - globalt + lokalt – vi är en internationell organisation som erbjuder lokala, kundorienterade leveranser. Vårt system med sammankopplade tillverkningsanläggningar och lokala partners gör det möjligt för oss att erbjuda den bästa produktmixen i varje region.

Närheten till kunderna innebär också att vara närvarande på marknaden. Det gör vi genom våra lokala dotterbolag i nio länder samt vårt omfattande nätverk av oberoende återförsäljare i Europa, Afrika, Mellanöstern och OSS.

Vi arbetar med fabriker världen över och använder vår kombinerade storlek, styrka och expertis för att tillhandahålla rätt materialhanteringslösning för alla kunders behov, oavsett var i världen de befinner sig.

Intelligenta lösningar

Vårt mål är att erbjuda praktiska och intelligenta lösningar som gör verklig skillnad i kundernas dagliga arbete och långsiktiga verksamhet.

Vi uppnår detta genom våra tydliga varumärkeserbjudanden som stöds av omfattande nätverk av direktförsäljning och återförsäljare. Vi förbättrar ständigt vår förmåga att svara upp mot marknadens krav, vilket gör det möjligt för oss att noggrant och effektivt leverera kundlösningar som fokuserar på ergonomi, optimal automation och intelligenta mjukvarusystem.

Hållbarhet

Vi värnar om planeten och människorna.

Våra lösningar, både när det gäller produkter och tillverkningsprocesser, visar vårt engagemang för miljöansvar. Våra produktionsanläggningar uppfyller ISO 140001 vilket innebär att våra processer, såsom leveranser, tillverkning, distribution och personalens välbefinnande, följs upp med omsorg och omtanke. Vi bidrar till att bevara den globala miljön genom innovativa lösningar som förbättrar energiförbrukningen och minskar koldioxidutsläppen.

Vårt uppdrag är att bli världens ledande leverantör av logistik- och materialhanteringslösningar och att bana väg för en mer human, effektivitetsdriven och hållbar framtid.

I en inte alltför avlägsen framtid

Vårt mål är att bli den ledande leverantören av innovativa logistik- och materialhanteringslösningar genom att:

  • Utöka marknadstäckningen för våra produkter och tjänster genom att skapa ett starkare nätverk av dotterbolag och återförsäljare.
  • Ha ett centraliserat huvudkontor och synsätt för att dra nytta av synergier inom vår tillverkning, produktutveckling och logistik.
  • Vidareutveckla våra tjänste- och AGV-verksamheter. Vi är fast beslutna att effektivisera processerna och öka servicenivån till återförsäljarna i alla kanaler, samtidigt som vi utnyttjar interna synergier för att bli en mer konkurrenskraftig leverantör.

Vårt uppdrag är att bli världens ledande leverantör av logistik- och materialhanteringslösningar och att bana väg för en mer människocentrerad, effektivitetsdriven och hållbar framtid.

Kontakta Mitsubishi Logisnext Europe

Har du en fråga eller kan vi hjälpa dig med något? Eller vill du prata med någon i vårt sälj- och servicenätverk? Klicka på knappen: