Skip to content

Whistleblowing

Työntekijät ja konsernille palveluita tarjoavat kolmannet osapuolet voivat huomata ensimmäisenä mahdolliset epäillyt petos- ja korruptiotapaukset ja muut vakavat sääntörikkomukset. MLE tarjoaa työntekijöilleen ja kaikille muille henkilöille, jotka tarjoavat, ovat tarjonneet tai tulevat tarjoamaan MLE:lle palveluita, mahdollisuuden ilmoittaa näitä asioita koskevista huolenaiheista.

Seuraavat sisäiset ilmoituskanavat ovat saatavilla kaikissa epäillyissä tai oletetuissa tapauksissa:

  1. MLE:n sisäinen ilmoittaminen. Asiasta voidaan ilmoittaa kenelle tahansa esimiehelle, joka on ilmoittajaa korkeammassa asemassa MLE:n hierarkiassa. Esimies voi tarvittaessa ilmoittaa asiasta Director Internal Control and Compliancelle ja Director Legalille (ilmoittajan suostumuksella).
  2. Whistleblowing-asiakaspalvelu ("asiakaspalvelu"). Osapuolet voivat ilmoittaa rikkomuksesta MLE:n asiakaspalvelun kautta. Asiakaspalvelu tarjotaan Navex-nimisen alustan kautta. Sen avulla työntekijät voivat ilmoittaa väärinkäytöksistä ja seurata ilmoituksen etenemistä. Ilmoituksen voi tehdä alustalla monella eri kielellä. Sen avulla ilmoittajat voivat myös seurata tehdyn ilmoituksen etenemistä, ja ilmoittaja ja whistleblowing-komitea voivat viestiä keskenään (vaikka ilmoitus olisi tehty anonyymisti).

Puhelinnumerot ovat seuraavat:

Belgia

0800 79 570

Tanska

80 83 02 75

Suomi

0800 415791

Ranska

0 800 99 02 98

Saksa

0800 1820800

Alankomaat

0800 0235312

Norja

800 18 921

Espanja

900 876 131

Ruotsi

020-088 02 26

Yhdistynyt kuningaskunta ja

Pohjois-Irlanti

0800 249 4583

 

  1. Tapaaminen paikan päällä. Ilmoituksen voi tehdä pyynnöstä myös kasvotusten. Tällöin ilmoittaja voi ilmoittaa asiasta suoraan whistleblowing-komitean jäsenelle.

Ota yhteyttä Mitsubishi Logisnext Europeen

Haluaisitko lisätietoa jostain aiheesta? Tai haluatko keskustella suoran verkostomme yhteyshenkilön kanssa? Ota yhteyttä alla olevan painikkeen kautta.