Skip to content

Visselblåsning

Anställda och tredje parter som tillhandahåller tjänster till vår koncern kan vara de första som lägger märke till eventuella fall av misstänkt bedrägeri, korruption och andra allvarliga överträdelser av bestämmelser. MLE erbjuder sina anställda och varje annan person som tillhandahåller, har tillhandahållit eller kommer att tillhandahålla MLE tjänster möjligheten att rapportera oro angående dessa frågor.

För eventuella fall av misstänkta eller förmodade incidenter finns följande interna rapporteringsvägar tillgängliga:

  1. MLE Intern rapportering. Ärendet kan rapporteras till en chef som har en högre position i MLE:s hierarki. Vid behov kan chefen sedan rapportera ärendet till chefen för intern kontroll och efterlevnad och till chefsjuristen (med anmälarens samtycke).

  2. Hotline för visselblåsning ("Hotline"). Parterna kan rapportera överträdelser via MLE:s hotline. Hotline erbjuds via en plattform som heter Navex. Det gör det möjligt för anställda att lämna in visselblåsningsanmälningar och att följa upp förloppet för anmälan. Plattformen gör det möjligt att rapportera på flera språk. Den gör det också möjligt för anmälare att övervaka hur det går med anmälan och att kommunicera mellan anmälaren och Whistleblowing-kommittén (även om anmälan görs anonymt).

  • Skriftlig rapport: mitsubishilogisnexteurope.ethicspoint.com

  • Muntlig rapport: MLE erbjuder lokala telefonlinjer i alla de länder där MLE finns.

 

Telefonnumren är följande:

Belgien

0800 79 570

Danmark

80 83 02 75

Finland

0800 415791

Frankrike

0 800 99 02 98

Tyskland

0800 1820800

Nederländerna

0800 0235312

Norge

800 18 921

Spanien

900 876 131

Sverige

020-088 02 26

Storbritannien och

Nordirland

0800 249 4583

 

  1. Fysiskt möte. På begäran kan en anmälan också göras vid ett fysiskt möte. I sådana fall kan anmälaren rapportera ärendet direkt till en medlem av Whistleblowing-kommittén.

Kontakta Mitsubishi Logisnext Europe

Har du en fråga eller kan vi hjälpa dig med något? Eller vill du prata med någon i vårt sälj- och servicenätverk? Klicka på knappen: