Skip to content

Kestävä kehitys ja ympäristö

Välitämme maapallosta ja ihmisistä. MLE:llä ympäristöjohtaminen on kaiken toiminnan keskiössä sekä paikallisissa liiketoimintayksiköissämme että tuotantoprosesseissamme.

Yritys

Konsernimme suojelee ympäristöä aktiivisesti valmistamalla innovatiivisia ja mahdollisimman ympäristöystävällisiä tuotteita, optimoimalla energiankulutustamme ja investoimalla paikallisesti jätteidenhallintaratkaisuihin, kuten kierrätykseen ja uusiokäyttöön.

Mitsubishi Heavy Industries -konsernin (MHI) tavoitteena on pienentää hiilipäästöjä 50 prosenttia vuoteen 2030 mennessä ja saavuttaa nettonolla vuoteen 2040 mennessä. MHI:hin kuuluva ML-konserni on sitoutunut toimimaan mahdollisimman vastuullisesti. Noudatamme Euroopassa ML-konsernin yritysfilosofiaa ja pyrimme jatkossakin liiketoiminnassamme kohti kestävää kehitystä:

Edistämme maailmaa innovatiivisten logistiikka- ja materiaalinkäsittelyratkaisujen johtavana tarjoajana.

Lue lisätietoa Mitsubishi Heavy Industries -yhtiön tavoitteista.

Ympäristöjohtaminen

Tuotantolaitoksemme täyttävät kaikki ISO 140001 -standardin ympäristöön liittyvät vaatimukset. Noudatamme myös kaikkia paikallisia ja eurooppalaisia standardeja asettamalla työntekijöiden terveyden ja hyvinvoinnin etusijalle tuotantolaitoksissamme.

Asiakkaidemme vastuullisuushaasteet ovat meidänkin haasteitamme. Pitämällä asiakkaan tuotekehityksen keskiössä varmistamme, että toimitamme tuotteita, jotka palvelevat heidän ympäristö- ja energiansäästötarpeitaan. Esimerkiksi joissakin uusimmissa trukeissamme on ominaisuuksia, jotka pienentävät energiankulutusta ja maksimoivat tuottavuuden ja tehokkuuden.

Kierrätyksen ja tuotekehityksen lisäksi osallistumme yhteisökampanjoihin. Uskomme, että pienilläkin toimilla voi olla suuri vaikutus. Siksi olemme tehneet yhteistyötä paikallisten yhteisön kanssa ja osallistuneet suojelu- ja kaunistamisaloitteisiin, jotka keskittyvät puhdistusprojekteihin – parantaen ekosysteemejä ja edistäen tervettä ekologista kasvua.

Sähköistäminen

Sähköistämiseen investointi on yksi tehokkaimpia tapoja pienentää ympäristövaikutustamme ja optimoida samalla materiaalinkäsittelytoimintojemme tehokkuus, turvallisuus ja tuottavuus. Tämä on nyt tärkeämpää kuin koskaan, sillä vuonna 2030 bensiini- ja polttomoottorit aiotaan kieltää joissakin maissa. Tällä voi olla vaikutusta myös materiaalinkäsittelytoimintaan.

Sähköistämisellä viitataan ajoneuvoihin, jotka käyttävät sähköä virtalähteenä. Yksi esimerkki tästä on akkuteknologia perinteisten fossiilisten polttoaineiden sijaan. Sähköistäminen ei ole uusi konsepti – sähköajoneuvoja on käytetty jo vuosikymmenien ajan, mutta moni organisaatio luottaa edelleen bensiini- ja dieselmoottoreihin useimmissa toiminnoissaan.

Sähköistämisen edut ovat huomattavia. MLE on valmistanut ja käyttänyt sähkökäyttöisiä trukkeja jo pitkään. Vaikka niiden hankintakustannukset ovat verrattain suuremmat, sähkökoneisiin investointi voi pienentää kustannuksia pitkällä tähtäimellä, sillä ne vaativat vähemmän huoltoa, tekevät työympäristöstä puhtaamman, laskevat omistamisen kokonaiskustannuksia (TCO), vähentävät haitallisia CO2-päästöjä ja pienentävät yrityksesi hiilijalanjälkeä.

Olemme olleet viimeisen vuosikymmenen ajan kehityksen eturintamassa materiaalinkäsittelyn kestävän kehityksen saralla. Tuotekehityksemme on keskittynyt selvästi sähkökäyttöisiin vastapainotrukkeihin ja varastolaitteisiin – niin uusien ja innovatiivisten mallien kehittämiseen kuin nykyisten tuotteiden päivittämiseen.

Me MLE:llä kehitämme tuotteitamme jatkuvasti ja raivaamme tietä meneillään olevalle muutokselle dieselistä sähkökäyttöön. Tuotantolaitoksillamme on loputtomasti mahdollisuuksia toimia entistä ympäristöystävällisemmin ja kestävämmin. Tämä kattaa kaiken toimituksista ja varastoinnista tuotantoon, käsittelyyn ja pakkaamiseen ja jopa palveluedustajiemme ja myyntihenkilöidemme matkustustapaan tuotantolaitosten ja toimistojen ulkopuolella.

Teemme jatkuvasti töitä vähentääksemme päästöjä ja toteuttaaksemme prosessit ympäristöystävällisellä tavalla. Meillä on resursseja varmistaa, että jokainen Mitsubishi Logisnext Europen prosessi toteutetaan koko konsernissa mahdollisimman energiatehokkaasti ja kestävä kehitys etusijalla.

Ota yhteyttä Mitsubishi Logisnext Europeen

Haluaisitko lisätietoa jostain aiheesta? Tai haluatko keskustella suoran verkostomme yhteyshenkilön kanssa? Ota yhteyttä alla olevan painikkeen kautta.