Skip to content

Hållbarhet och miljö

Vi värnar om planeten och människorna För MLE är miljöledning en viktig del av verksamheten i våra lokala affärsenheter och tillverkningsprocesser.

Koncern

Genom att välja att tillverka innovativa och mer miljövänliga produkter, optimera vår energiförbrukning och investera lokalt i avfallshanteringslösningar som återvinning och renovering bidrar vår koncern aktivt till att bevara miljön globalt.

 Mitsubishi Heavy Industries Group (MHI) har som mål att minska koldioxidutsläppen med 50 % till 2030 och nå koldioxidneutralitet 2040. Som en del av MHI har ML-koncernen ett starkt engagemang för att arbeta så hållbart som möjligt. I Europa följer vi ML-koncernens företagsfilosofi och fortsätter att arbeta för hållbarhet genom vår affärsverksamhet:

Vi för världen framåt som den ledande leverantören av innovativa logistik- och materialhanteringslösningar.

Läs mer om  Mitsubishi Heavy Industries mål.

Miljöstyrning

Våra tillverkningsanläggningar uppfyller helt kraven i miljöledningsstandarden ISO 140001. Dessutom följer vi alla lokala och europeiska regelverk för prioritering av de anställdas hälsa och välbefinnande i produktions- och tillverkningsanläggningar.

Våra kunders hållbarhetsutmaningar är våra utmaningar. Genom att sätta kunden i centrum för forskning och utveckling säkerställer vi att vi levererar produkter som tillgodoser deras miljö- och energibesparingsbehov. Vissa av våra senaste truckar har till exempel funktioner som minskar energiförbrukningen samtidigt som de maximerar produktiviteten och effektiviteten.

Vid sidan av återvinning och forskning och utveckling deltar vi i samhällsinsatser. Vi tror att små åtgärder kan ha stor effekt. Därför deltar vi lokalt i bevarande- och försköningsinitiativ som fokuserar på saneringsprojekt – för att förbättra ekosystemen och främja en väl fungerande miljö.

Elektrifiering

Ett av de mest effektiva sätten att minska din miljöpåverkan och samtidigt optimera effektiviteten, säkerheten och produktiviteten i din materialhantering är att investera i elektrifiering. Detta är nu viktigare än någonsin eftersom det år 2030 kommer att finnas ett förbud mot bensin- och dieselmotorer i vissa länder, vilket också kan påverka materialhanteringsindustrin.

Elektrifiering avser fordon som använder elektricitet som kraftkälla, till exempel batteriteknik, i stället för traditionella fossila bränslen. Elektrifiering är inget nytt koncept – elfordon har funnits i årtionden, men många organisationer förlitar sig på bensin- och dieselmotorer för huvuddelen av sin verksamhet.

Fördelarna med elektrifiering är stora. På MLE har vi tillverkat och använt eldrivna gaffeltruckar under lång tid. Trots de högre anskaffningskostnaderna kan en investering i eldriven utrustning minska dina utgifter på lång sikt eftersom den kräver mindre underhåll, ger en renare arbetsmiljö, påverkar din totala ägandekostnad (TCO) positivt, minskar skadliga koldioxidutsläpp och minskar ditt företags koldioxidavtryck.

Under det senaste decenniet har vi legat i framkant när det gäller hållbarhet inom materialhantering eftersom vår produktutveckling har varit tydligt fokuserad på eldrivna motviktstruckar och lagerutrustning – oavsett om det handlar om att skapa nya innovativa modeller eller förnya befintliga produkter.

På MLE utvecklar vi våra produkter kontinuerligt och banar väg för den pågående omvandlingen från diesel- till elmotorer. Våra tillverkningsanläggningar är nyckeln till oändliga möjligheter att arbeta enligt en grönare och mer hållbar standard. Från leveranser och lager till tillverkning, bearbetning, förpackning och till och med logistikoptimering av hur våra servicetekniker och säljare reser till och från kundbesök.

Vi arbetar ständigt för att minska utsläppen och hantera processer på ett sätt som är bättre för miljön. Vi har makten att se till att varje process som utförs av Mitsubishi Logisnext Europe – över hela linjen – utförs på ett så energieffektivt sätt som möjligt, med hållbarhet i fokus.

Kontakta Mitsubishi Logisnext Europe

Har du en fråga eller kan vi hjälpa dig med något? Eller vill du prata med någon i vårt sälj- och servicenätverk? Klicka på knappen: