Skip to content

Supply Chain Operations

MLE AB omfattar två avdelningar - Forskning & Utveckling (R&D) samt Produktion. Ytterligare information om dessa två huvudfunktioner finns nedan.

Sverige

FoU (R&D)

Vår Forskning och utveckling (R&D) - avdelning fokuserar på lagerutrustning. Vi utvecklar ett brett utbud av produkter, alltifrån små motordrivna pallyftare till höglyftande skjutstativtruckar.

Våra produkter är i hög grad modulariserade, vilket har varit en viktig strategi för oss sedan 60-talet.

Vi har stort fokus på kundnytta och ergonomi. Den tekniska utvecklingen sker inom huvudområdena mekanik, elsystem, inbyggd programvara och hydraulik. Inom Forkning och utveckling (R&D) är de viktigaste funktionerna utveckling av nya produkter, produktvård och skräddarsydda produkter.

I vår anläggning i Mölnlycke har vi också prototyptillverkning och produktion.

Tillverkning

Vår tillverkningsverksamhet ansvarar för att leverera våra expertutvecklade produkter – med de senaste tekniska innovationerna och högkvalitativa komponenter – till våra kunder så snabbt och effektivt som möjligt.

För att möjliggöra detta arbetar vi med program för ständig förbättring och hittar hela tiden nya vägar för att implementera bästa möjliga arbetssätt i leveranskedjan:

  • Vi fokuserar på säkerhet, effektivitet och kvalitet i all verksamhet och samarbetar med våra systerproduktionsanläggningar i Finland och Spanien.
  • Vi strävar efter industri 5.0 med digitalisering, inklusive social rättvisa och hållbarhet, och en värdedriven verksamhet i kombination med teknik från industri 4.0.
  • Våra underleverantörer är en viktig del av vår materialförsörjning (supply chain) och tillsammans arbetar vi för att förbättra och utvecka våra verksamheter.

Vår produktion baseras helt på inkommande kundorder. Det innebär att varje enskild truck byggs efter kundens specifika krav. Vår ambition är att samarbeta med geografiskt närliggande underleverantörer för att på så sätt kunna korta ned ledtiderna och höja leveranssäkerheten; två mycket viktiga parametrar för oss.

Kontakta oss?