Skip to content

Vårt förhållningssätt till hållbarhet

Sverige

Miljöarbete

På MLE AB utvecklar och tillverkar vi lagerutrustning med största respekt för miljön och strävar efter att minska vår miljöpåverkan så mycket som möjligt.

Genom omfattande kunskap om våra truckars miljöpåverkan, tillsammans med våra egna miljömål, arbetar vi för ständiga förbättringar och följer eller överträffar gällande miljölagar, direktiv och förordningar.

Vår hantering av farliga produkter och avfall sker med minimerad risk för miljö och hälsa. Vårt val av resurser och vår förbrukning av dem bidrar till att värna ett hållbart samhälle, genom att se till att de produkter vi skapar görs på ett miljömedvetet sätt, med fokus på återvinning och grön energi.

Vårt miljöarbete kännetecknas av öppenhet gentemot både anställda och externa intressenter. Det är ledningens ansvar att se till att våra anställda har den nödvändiga miljökunskapen och tillräckliga resurser för att realisera och implementera vår miljöpolicy samt kvalitetpolicy.

Miljömål och aktiviteter

Vi följer utvecklingen av många miljöparametrar och har mål som är inriktade på energiförbrukning, kemikalieanvändning och avfallshantering. För att minska vår miljöpåverkan har vi nära samarbete med våra leverantörer för att minska användningen av farliga kemikalier.

Vår teknik bygger på ett fullständigt elkoncept och vi är certifierade enligt ISO 14001 och ISO 9001 .  På MLE AB strävar vi efter att kunna tillhandahålla den mest energieffektiva och hållbara lösningen till kunderna med vår globala miljöpåverkan i fokus vid tillverkningen. 

I linje med vår företagsfilosofi: "att föra världen framåt som den ledande leverantören av innovativa logistik- och materialhanteringslösningar", har våra lösningar ett brett utbud av eldrivna produkter byggda med hållbarhet i åtanke, vilket bidrar till minskad miljöbelastning och lägre total ägandekostnad (TCO) för kunderna.

Certifieringar

ISO 9001

Mitsubishi Logisnext Europe AB ISO 9001 English

ISO 14001

Mitsubishi Logisnext Europe AB ISO 14001 English

 

Kontakta oss