Skip to content

Varastoratkaisut

Moderni varastoympäristö on hektinen, kausiluontoinen ja jatkuvasti kehittyvä.

Toimialat

Nykypäivän varastoissa tapahtuu paljon asioita samanaikaisesti. Tällöin on oleellista varmistaa, että materiaalivirta on jatkuvasti tehokasta ja vakaata.

Tehokas ja vakaa materiaalivirta on ratkaisevaa kaikissa olosuhteissa. Teknologia on älykäs työkalu, joka auttaa optimoimaan tuotantoa ja täyttämään prosessivaatimukset. Olemme sitä mieltä, että prosesseja ei tulisi joutua sovittamaan automaatioon, vaan logistiikkaratkaisut tulisi sovittaa prosesseihisi.

Olemme kokeneita maailmanluokan logistiikkaratkaisujen toimittajia ja tarjoamme osaavaa ja asiantuntevaa palvelua  – yhdistettynä kattavaan tuotteiden, tuotemerkkien ja palveluiden valikoimaamme. Näin varmistamme, että materiaalikäsittelytoimintosi ovat mahdollisimman sujuvia ja tuottavia.

Tyypillisiä varastoasiakkaitamme ovat logistiikkakeskukset, 3PL-toimijat (kolmannen osapuolen logistiikka), vähittäismyynti ja tuotantolaitosten varastot. Logistiikkaratkaisuihin investoivat asiakkaat ovat tyypillisesti alansa edelläkävijöitä ja kehittävät alati prosessejaan.

Emme pyri automatisoimaan toimintojen jokaista elementtiä, vaan suosittelemme automaation käyttöä siellä, missä se on järkevää ja hyödyllistä. MLE tarjoaa automaatti-, manuaali- ja hybridikalustoratkaisuja prosessisi ja tarpeidesi mukaisesti.

Optimoitu automaatio: parhaat puolet automaatiosta ja manuaalitoiminnoista

Optimoidun automaation hyödyntäminen varastoympäristössä lisää prosessien joustavuutta, jolloin voit reagoida nopeammin  muuttuviin prosessivaatimuksiin, joita tulevaisuus voi tuoda tullessaan. Tämä mahdollistaa ratkaisujen tehokkaan sovittamisen ja skaalauksen.

Automaation optimoiminen on avain myös prosessien optimointiin.

Ihmiset työskentelevät tehokkaasti motivoivien tehtävien parissa. Vaikka me ihmiset olemme luonnostaan alttiita virheille ja väsymykselle ja saatamme käyttäytyä ennalta-arvaamattomasti, työskentelemme hyvin ympäristöissä, jotka vaativat joustavuutta, sopeutumista, luovuutta, intuitiota ja inhimillisiä taitoja, kuten ongelmanratkaisukykyä.

Robotit (automatisoidut koneet) taas pystyvät suoriutumaan toistoa vaativista tehtävistä tehokkaasti. Ne eivät kykene luovaan ongelmanratkaisuun, eivätkä ne ole luonnostaan intuitiivisia. Niiden vahvuudet paikkaavat kuitenkin inhimillisiä heikkouksia: automatisoidut koneet ovat ennustettavia, väsymättömiä, turvallisia, luotettavia ja aina tuotteliaita ja tehokkaita.

Hyödyntämällä optimoitua automaatiota prosesseissasi voit:

 • Optimoida prosessien tehokkuuden
  1. Vakauttaa henkilöstökulut
  2. Kasvattaa liikevaihtoa ja tehostaa varaston tilankäyttöä
  3. Tukea toimintaasi kokemuksen, parhaiden käytäntöjen ja väsymättömien laitteiden avulla
 • Tehostaa materiaalivirtaa ja tiedonkulkua
  1. Lisätä kuljetuskapasiteettia
  2. Digitalisoida ja automatisoida sisälogistiikkaprosessit
  3. Integroida varastonhallintajärjestelmän (WMS) ja AGV-kaluston kustannustehokkaasti
 • Lisätä toimintojen hallintaa
  1. Valvoa sisälogistiikkatoimintoja reaaliajassa
  2. Tunnistaa prosessin pullonkaulat
  3. Paikantaa käsiteltävät tuotteet ja seurata tilauksia reaaliajassa

Varastoinnin ratkaisukonsepti tarjoaa sinulle monia etuja

Tehokas varastotoiminta edellyttää, että osaat valita tarpeeseesi oikeanlaisen ratkaisun. Me MLE:llä kehitämme yksilöllisiä varastoratkaisuja, jotka mukautuvat prosesseihisi. Niiden avulla voit reagoida nopeammin muuttuviin asiakastarpeisiin ja pienentää omistamisen kokonaiskustannuksia (TCO). Samalla voit varmistaa ensiluokkaisen tuotannon laadun sekä sovittaa ja skaalata prosessit siten, että ne ovat kannattavia myös tulevaisuudessa.

Prosessipohjainen lähestymistapa on kaiken avain. Varastoympäristössä on lukuisia aliprosesseja (aina kuorman purkamisesta, vastaanotosta ja varastoinnista lähtevän tavaran siirtoon ja toimitukseen). Vaikka eri varastojen prosessit voivat näyttää kaukaa katsottuna samanlaisilta, lähemmässä tarkastelussa niistä löytyy eroavaisuuksia. MLE lähestyy kuljetustarpeita prosessinäkökulmasta ja keskittyy kannattavan ratkaisun tarjoamiseen. Automaatio ei ole oikea ratkaisu kaikille. Siksi olemme tunnistaneet, missä prosessivaiheissa automaatio tuottaa parhaita tuloksia ja missä taas manuaaliset trukit tarjoavat eniten hyötyä. Näiden lisäksi FleetController-ohjelmistomme auttaa sujuvoittamaan ja optimoimaan varastotoimintoja. Sen avulla voit valvoa, optimoida ja ylläpitää AGV-kalustoa reaaliaikaisen datan avulla.

Materiaalivirtojen ymmärtäminen: käy läpi ainakin nämä kysymykset

 • Kuinka paljon kuljetustarpeet vaihtelevat? Mieti huippukohtia ja keskimääräistä tarvetta, päivittäisten vuorojen määrää ja sesonkikohtaisia muutoksia. Jos toiminnassa on ruuhkapiikkejä, älä käytä niitä automaation suunnittelun lähtökohtana. Tämä johtaisi yli-investointiin. Pyri tunnistamaan jatkuva virta, joka on olemassa päivästä toiseen, ja keskity sen automatisointiin. Optimoitu automaatio auttaa automatisoimaan prosessin kriittiset osat ja jättämään ruuhkaajat manuaalisesti hoidettaviksi. Tämä on ihanteellisen TCO:n perusta. 
 • Onko kasvua odotettavissa tulevaisuudessa ja kuinka paljon? Tämä voi vaikuttaa uusien materiaalivirtojen tarpeeseen​. Maailma on jatkuvassa muutoksessa, joten tulevaisuuteen kannattaa varautua. Jos materiaalivirrat tulevat muuttumaan, mieti, mikä voisi olla paras tapa varmistaa mukatuminen uuteen tilanteeseen. Mitoita kalusto oikein ja investoi tavalla, joka antaa vapautta laajentaa toimintaa helposti ilman suuria muutoskustannuksia.
 • Ovatko prosessisi digitalisoituja ja käsiteltävät materiaalit standardoituja? Nämä ovat automaation perusedellytyksiä. Pyri tunnistamaan prosessit, joissa on epäsäännöllisyyksiä, ja jätä ne manuaalisesti hoidettaviksi. Tämä ei tarkoita sitä, ettetkö voisi käyttää automaatiota muualla varastossa. Optimoidun automaation lähestymistavan avulla manuaalitrukit  ja automaattivaunut voivat toimia samassa ympäristössä, vaikka ne osallistuisivat eri prosesseihin.

Jos haluat lisätietoa logistiikan tehostamisesta omalla toimialallasi, ota yhteyttä asiantuntijoihimme jo tänään.

Katso, miten olemme auttaneet asiakkaitamme sujuvoittamaan heidän toimintojaan