Skip to content

Varastonhallintajärjestelmä (WMS)

Varastonhallintajärjestelmä (WMS, Warehouse Management System) on keskeinen osa sisälogistiikkaa.

Ratkaisut

Varastonhallinta

Moderneissa varastoissa WMS-järjestelmää ei ole tarkoitettu pelkkään varastonhallintaan, vaan sillä on aktiivinen rooli tavaran ja materiaalivirran hallinnassa sekä varastoissa että tuotantoprosesseissa.

Nykyisten WMS-järjestelmien ominaisuudet vaihtelevat paljon. Toiset osallistuvat aktiivisesti materiaalivirran hallintaan kun taas toisista tällaiset ominaisuudet puuttuvat kokonaan. Asiakkaiden näkökulmasta tärkeäintä on, että materiaalivirrat ovat tehokkaita.

AGV-järjestelmää ohjaava  FleetController-ohjelmisto on helppo integroida molemman tyyppisiin WMS-järjestelmiin ja se pystyy optimoimaan materiaalivirran tarvittavalle tasolle. FleetController-ohjelmisto hyödyntää tietokoneälyä monimutkaisissa ja suurissa varastoympäristöissä ja suurten kalustojen kanssa navigointiin. Tämän avulla se varmistaa, että WMS-prosessit ovat täysin optimoituja, sujuvia ja mahdollisimman tehokkaita.

WMS keskustelee FleetController-ohjelmistomme kanssa REST (Representational State Transfer) API:n kautta, mikä tekee näiden kahden integroinnista helppoa, vaikka WMS-järjestelmä ei olisi meidän toimittamamme. Voimme integroida ohjelmiston mihin tahansa saatavilla olevaan varastonhallintajärjestelmään. Helppo WMS-ohjelmiston integraatio minimoi tietotekniikkakustannukset ja tuo yritykselle säästöjä. Samalla se lisää materiaalinkäsittelyn tehokkuutta.

MetRo WMS

MLE tarjoaa WMS-ratkaisuja silloin, kun ne ovat tarpeen. Olemme toimittaneet WMS-järjestelmiä vuodesta 2008 asti eri toimialoille, kuten paperiteollisuuteen ja varastoihin. MetRo vaikuttaa aktiivisesti materiaalivirtaan, ja siinä on useita vaihtoehtoisia rajapintamenetelmiä olemassa oleviin ERP- (Enterprise Resource Planning) ja MES (Manufacturing Execution) -järjestelmiin.

  1. Optimointi:

   • Varastotila

   • Materiaalin liikkeet varastossa

   • Materiaalivirrat


  2. Hallinta:

   • AGV-järjestelmät: materiaalin liikkeet, automaattinen poiminta

   • Manuaaliset trukit, kuljettimet ja nosturit

   • Varastotilausten hallinta ja luominen

   • Varastosijainnin hallinta

  1. Varastokartan graafinen käyttöliittymä realistisella pohjapiirustuksella

   • Sijaintien senhetkisen tilan näyttäminen

   • Tuotetiedot sijaintia kohden

   • Vuorovaikutus ja materiaalivirran hallinta


  2. Varastotilan hallinnointi (lukitus ja esto)

   • Alueiden varaaminen automatisoidulle/manuaaliselle käytölle


  3. Smart Housekeeping

   • Materiaalien varastosijainnin optimointi

   • Varastosijaintien uudelleen järjestely senhetkisen tarpeen mukaan

The Benefits of Our Warehousing Solution Concept

In order to run a warehouse effectively, you need to implement the right solution.

At MLE, we create bespoke warehousing solutions that increase the flexibility of your processes so that you can respond faster to ever-changing customer requirements; lower your total cost of ownership (TCO) (while ensuring the highest level of production quality) and adapt and scale your processes to future-proof operations.

When it comes to manufacturing, you need to ensure a continuous, traceable flow of material. You can achieve this through our customised solutions that are specifically designed to fit your existing process needs. Our warehousing solution will advance your processes by maintaining optimal production levels and maximising labour efficiency whilst reducing your costs.

Typical Site: Our Sweet Spot

Area: 10 - 50,000 m2
Pallet Locations: 15 - 70,000 (number of pallet locations = 1.5 - 2 m2
Lift Heights: 5 - 11 metres
Fleet Size: 10 - 100 forklifts
Storage Type: Reach mast aisles
Storage Units: EUR and CHEP pallets
Picking Methods: Variable

Get in touch with us here to learn more about our warehousing solutions.

Investoitko toimialasi logistiikkaratkaisuihin?

Ota yhteyttä asiantuntijaamme jo tänään