Skip to content

Warehouse Management System (WMS)

Lagerhanteringssystem (WMS) är en viktig del av intralogistiken.

Solutions

Lagerhanterings system

I moderna lager handlar WMS inte bara om lagerhantering, utan har en aktiv roll i hanteringen av varu- och materialflöden i lager och tillverkningsprocesser.

Förmågan hos befintliga WMS-system är mycket varierande. Vissa spelar en aktiv roll i hanteringen av materialflöden, medan andra kanske saknar sådan kapacitet. Det viktigaste för kunderna är dock att materialflödet är effektivt i alla lösningar.

Vår FleetController-programvara som styr AGV-systemet an enkelt integreras i båda typerna av WMS-system och kan aktivt optimera materialflödet på de nivåer som är nödvändiga. FleetController använder datorintelligens för att navigera i de komplexa layouterna i stora lager och använder fordonsparken för att se till att WMS-processerna är helt optimerade, löper smidigt och fungerar så effektivt som möjligt.

WMS kommunicerar med vår FleetController-programvara via ett REST API (Representational State Transfer), vilket gör integrationen mellan de två enkel, även om WMS inte är levererad av oss. Dessutom kan vi integrera mot alla WMS på marknaden. Den här enkla integrationen av WMS-programvaran minimerar IT-utgifterna, vilket gör att du får lägre kostnader samtidigt som effektiviteten i din materialhantering ökar.

MetRo WMS

MLE tillhandahåller också WMS-lösningar vid behov. Sedan år 2008 har vi levererat WMS-system till olika branscher, från pappersindustrin till lagerhållning. MetRo är en aktiv påverkare av materialflödet och har olika alternativa gränssnittsmetoder för befintliga ERP- (affärssystem) och MES-system (tillverkningsexekveringssystem).

  1. Optimering:

   • Lagerutrymme

   • Materialrörelser i lagret

   • Materialflöden

  2. Kontroll:

   • AGV: materialrörelser, automatisk plockning

   • Manuella truckar, transportband och kranar

   • Hantering och skapande av lagerorder

   • Styrning av lagerplatser

  1. Grafiskt gränssnitt för lagerkartan med en riktig layout

   • Visar aktuell status för platser

   • Produktinformation per plats

   • Interaktion och styrning av materialflödet

  2. Administration av lagerutrymmen (låsning och spärr)

   • Reservera områden för automatisk/manuell användning

  3. Smart hushållning

   • Optimering av material som ska lagras där det är lämpligast.

   • Omdisponera lagerplatserna utifrån det aktuella behovet.

The Benefits of Our Warehousing Solution Concept

In order to run a warehouse effectively, you need to implement the right solution.

At MLE, we create bespoke warehousing solutions that increase the flexibility of your processes so that you can respond faster to ever-changing customer requirements; lower your total cost of ownership (TCO) (while ensuring the highest level of production quality) and adapt and scale your processes to future-proof operations.

When it comes to manufacturing, you need to ensure a continuous, traceable flow of material. You can achieve this through our customised solutions that are specifically designed to fit your existing process needs. Our warehousing solution will advance your processes by maintaining optimal production levels and maximising labour efficiency whilst reducing your costs.

Typical Site: Our Sweet Spot

Area: 10 - 50,000 m2
Pallet Locations: 15 - 70,000 (number of pallet locations = 1.5 - 2 m2
Lift Heights: 5 - 11 metres
Fleet Size: 10 - 100 forklifts
Storage Type: Reach mast aisles
Storage Units: EUR and CHEP pallets
Picking Methods: Variable

Get in touch with us here to learn more about our warehousing solutions.

Investerar du i logistiklösningar inom din bransch?

Kontakta en av våra experter idag