Skip to content

FleetController Software

Programvaran FleetController är hjärnan bakom fordonen och övervakar, optimerar och hanterar din AGV-park (automatiserade styrda fordon) med information i realtid.

Lösningsutbud

FleetControllers smart utformade användargränssnitt hjälper dig arbeta effektivt och ändamålsenligt med fordonen.

Utformad för att vara smidig och användbar kan experterna i dina logistikprocesser arbeta sömlöst med den automatiserade driften.

I helt automatiserade processer körs FleetController-mjukvaran och AGV-parken av sig själv. När AGV:er och manuellt arbete kombineras erbjuder den dig verktyg för att samarbeta, arbeta i delade områden och hantera materialflöden. Vår programvara anpassar sig till dina tillverkningsprocesser och krav för maximal effektivitet.


Programvaran FleetController syftar till att utnyttja automation för att förbättra processerna och få materialhanteringen att fungera smidigare med minimal stilleståndstid och ökad kapacitet, vilket gör det möjligt för operatörerna att samarbeta med automationen.


Vår programvarusvit hanterar AGV-parkerna och använder AI-baserade algoritmer för att optimera trafiken och varuflödet. Programvaran kan anslutas direkt till vår fjärrsupport, vilket möjliggör kostnadseffektiv fjärrdiagnostik och support för ditt underhåll på plats. Den ansluts till ditt lagerhanteringssystem (WMS). Vid behov kan vi också leverera WMS.

 

Samarbete Optimering Reglering
FleetController möjliggör användning av delade områden och aktiv materialflödeshantering. FleetController optimerar ordrar, uppgiftsfördelning och ruttplanering för maximal effektivitet. FleetController är den systemprogramvara som driver din AGV-park.

 

Förenklad integration, dynamisk ruttoptimering och prioritering av ordrar

Vår FleetController-programvara är intuitiv, smidig och lätt att använda och hjälper dig hantera din verksamhet effektivt, köra smidiga integrationer via REST API (ett standardgränssnitt för snabb, enkel och smidig integration) och maximera din fordonsparks kapacitet med Ruttoptimerare och Orderoptimerare.

Den intelligenta lösningen gör det möjligt för dig att lämna besvärliga manuella rutiner bakom dig och erbjuder upp till 38 % högre kapacitet med helautomatiserad AI för trafikhantering som eliminerar låsningar och trafikstockningar utan behov av programmering av trafikregler.

FleetController planerar transporter i förväg, automatiserar optimering av ordrar, hanterar ankomstordrar och uppnår upp till 10 % bättre prestanda med tidsbaserad orderhantering. FleetControllers optimeringslogik anpassar sig automatiskt till kraven på materialflöde och är utformad för att förhindra trafikstockningar vid högprioriterad användning.

Fatta datastyrda beslut om hur du bäst utnyttjar transportkapaciteten och övervaka din fordonspark i realtid, med visuell insyn i fordonens positioner och rörelser. Du kan gå in i historiken för driften av dina transporter för att övervaka och förbättra dina nyckeltalen.

En marknadsledare inom intelligens

Vi arbetar med optimal automation – vi underlättar samarbetet mellan automatiserade maskiner/fordon, programvara och människor.

På MLE kombinerar vi våra styrkor för att ha en stark marknadsnärvaro som ständigt utvecklas. Detta gör det möjligt för oss att fortsätta investera i utvecklingen av avancerad teknik, användarvänliga produkter samt skräddarsydda tjänster och lösningar som uppfyller kundernas specifika behov.

Kontakta oss