Skip to content

Lagerlösningar

Modern lagermiljö är hektisk, säsongsbetonad och utvecklas ständigt.

Industries

I dagens lager är det ofta mycket som händer samtidigt. Det viktiga är därför att se till att materialflödet alltid är effektivt och tillförlitligt.

Ett effektivt och pålitligt flöde av material, under alla omständigheter, är nyckeln. Teknik är ett intelligent verktyg som hjälper dig optimera produktiviteten och uppfylla processkraven. Vi menar att processer inte ska behöva anpassas till automation – logistiklösningarna ska anpassas till dina processer.

Med erfarenhet av att leverera logistiklösningar i världsklass erbjuder vi vår professionella kunskap och expertis – tillsammans med vår portfölj av produkter, varumärken och tjänster – för att se till att din materialhanteringsverksamhet löper så smidigt och produktivt som möjligt.

Våra typiska lagerkunder är logistikcenter, 3PL-operatörer (tredjepartslogistik), detaljhandel och lager i produktionsanläggningar. Kunder som investerar i logistiklösningar är vanligtvis föregångare inom sin bransch med fokus på processutveckling.

Vi strävar inte efter att automatisera alla delar av din verksamhet. Vi föreslår att kunderna använder eller implementerar automation där det är möjligt och relevant. På MLE erbjuder vi automatiska, manuella och kombinerade lösningar för lösningar med blandad fordonspark utifrån dina processbehov.

Optimal automation inom lagerhållning: styrkorna från båda världarna

Optimal automation i en lagermiljö ger ökad flexibilitet i dina processer, vilket gör det möjligt att reagera snabbare på de ständigt föränderliga processkraven som framtiden kan föra med sig. Detta gör det möjligt för dig att effektivt anpassa och skala lösningar.

Att använda en blandad fordonspark i ditt lager är en möjlighet att optimera dina processer.

Människor kan till exempel arbeta med mer motiverande uppgifter. Även om vi är naturligt benägna att göra fel, tenderar att bli trötta och kan vara oförutsägbara, fungerar vi bra i miljöer som kräver flexibilitet, anpassningsförmåga, kreativitet, intuition och människospecifika färdigheter, såsom problemlösning.

Däremot kan robotar (automatiserade maskiner) hantera repetitiva uppgifter med hög effektivitet. De är inte kapabla till kreativ problemlösning och saknar av naturen intuition. Men automatiserade maskiner är förutsägbara, outtröttliga, säkra, tillförlitliga och ständigt produktiva och effektiva.

Genom att implementera optimal automation i alla dina processer kan du:

 • Optimera effektiviteten i dina processer
  1. Stabilisera personalkostnaderna
  2. Öka omsättningen och utnyttjandet av lagerutrymmet på ett effektivt sätt
  3. Stöd verksamheten med branscherfarenhet, bästa praxis och utrustning som inte tröttnar.
 • Förbättra ditt material- och informationsflöde
  1. Öka transportkapaciteten
  2. Digitalisera och automatisera dina intralogistikprocesser
  3. Integrera WMS (lagerhanteringssystem) och AGV-parken (automatiserade styrda fordons) på ett kostnadseffektivt sätt.
 • Öka kontrollen över verksamheten
  1. Övervaka intralogistikverksamheten i realtid
  2. Lokalisera flaskhalsar i processen
  3. Lokalisera hanterade varor och spåra beställningar i realtid

Fördelarna med vårt koncept för lagerlösningar

För att driva ett lager effektivt måste du implementera rätt lösning. På MLE skapar vi skräddarsydda lagerlösningar som anpassar sig till dina processer så att du kan reagera snabbare på ständigt föränderliga kundkrav, sänka din totala ägandekostnad (TCO) samtidigt som du säkerställer högsta möjliga produktionskvalitet samt anpassa och skala dina processer för att framtidssäkra verksamheten.

Det handlar om processmetoden. I en lagermiljö finns det många olika delprocesser (från avlastning via mottagning och infackning till utkörning och transport). Även om processerna i olika lager ser likadana ut ur ett helikopterperspektiv, skiljer sig de faktiska tillämpningarna på golvnivå åt. På MLE tar vi oss an transportbehovet ur ett processperspektiv och koncentrerar oss på den lösning som är genomförbar. Automation är inte lösningen på allt, så vi har identifierat de delar av processen där de bästa lösningarna kan uppnås med automation respektive med gaffeltruckar. Dessutom hjälper vår FleetController-programvara till att effektivisera och optimera lagerverksamheten genom att övervaka, optimera och underhålla din AGV-park med hjälp av realtidsinformation.

Förstå dina materialflöden: viktiga frågor att ta itu med

 • Hur mycket varierar transportefterfrågan? Tänk på toppar och genomsnittlig efterfrågan, antalet skift per dag och säsongsförändringar: Om du har höga toppar ska du inte använda dem som en grund för utformning av automation. Det slutar med överinvestering. Försök finna det konstanta vardagliga flödet och koncentrera dig på att automatisera det. Med optimal automation kan du automatisera de specificerade delarna av processen och lämna den största variationen till manuellt arbete. Detta är grunden för bästa TCO.
 • Förväntar du dig tillväxt i framtiden, och i så fall hur mycket? Detta kommer att påverka ditt behov av nya materialflöden: världen förändras ständigt, så det är bäst att vara förberedd för framtiden. Om dina materialflöden kommer att förändras i framtiden bör du fundera på vad som kan vara bästa sättet för att uppnå flexibilitet vid förändringar. Dimensionera din fordonspark rätt och fatta investeringsbeslut som ger dig frihet att enkelt expandera utan stora förändringskostnader.
 • Är dina processer digitaliserade och materialet som ska hanteras standardiserat? Detta är de grundläggande kraven för automation. Försök att identifiera de processer som har dessa oregelbundenheter och låt dem hanteras manuellt. Det betyder dock inte att du inte kan använda automation i andra delar av lagret. Med optimal automation kan manuella och automatiska fordon arbeta i samma miljö även om de utför olika processer.

Om du vill veta mer om investeringar i logistiklösningar i din bransch, ta kontakt med en av våra experter idag.

Se hur vi har hjälpt våra kunder öka den operativa prestandan