Skip to content

Supply Chain Operations

Välkommen

Översikt

Vår fabrik är uppdelad i två områden: Industri och HR och sju stora organisationsområden: planeringsteknik, konstruktionsteknik, produktion, inköp, IT, kvalitet och ekonomi.

Funktionerna omfattar såväl tillverkning, med all tillhörande upphandling, kvalitet och transportverksamhet som forskning och utveckling (FoU) för önskemål om anpassningar som implementeras i våra produkter.

Vår tillverkningsprocess är omfattande och noggrann och omfattar alla steg från svetsning, målning och montering till den färdiga produkten. Det är en process med högt mervärde som kräver att vår personal har och utnyttjar utmärkta färdigheter, kunskaper och erfarenheter.

Under hela vår historik har MLE SA kännetecknats av anpassningar till förändringar i fråga om produkter, teknik och ägande, vilket visar att vårt företags största värde ligger i inställningen hos våra anställda – det bästa av våra tillgångar.

Mitsubishi Logisnext Europe S.A.

Supplier Manual

Ladda ned dokument

General Terms and Conditions of Purchase (GTC)

Ladda ned dokument

Leverantörer

Kontakta oss?