Skip to content

Supply Chain Operations

Finland

Översikt

Leveranskedjan ansvarar för utveckling av nya produkter och tillverkningsverksamhet inom MLE-koncernens.
Verksamheten består av ett utvecklingscenter, tre tillverkningsanläggningar (Finland, Sverige och Spanien) och en enhet för logistiklösningar.

På MLE Oy bedriver vi verksamhet inom forskning och utveckling (FoU), tillverkning, logistiklösningar och stödfunktioner.

Forskning och utveckling (FoU)

Från intelligenta hårdvaruprodukter till mjukvara och digitala system och tillämpningar - vår interna forsknings- och utvecklingsorganisation ansvarar för utformningen och konstruktionen av logistiklösningar.

Vår ambition är att skapa bästa möjliga kundupplevelser och sömlöst integrera digitala och mekaniska lösningar med hjälp av avancerad teknik. Som det europeiska designcentret för Mitsubishi Logisnext-koncernen ansvarar vi för den oberoende utvecklingen av ett omfattande portfölj av produkt- och lösningskoncept som kan användas globalt.
Kontinuerlig innovation, användarvänlig design och ett kundorienterat tillvägagångssätt utgör grunden för vår verksamhet och våra produkter som har vunnit prestigefyllda utmärkelser och är allmänt erkända runt om i världen.

Tillverkning

Vår tillverknings-, inköps- och logistikverksamhet ansvarar för att göra de utvecklade lösningarna levande och redo för våra kunder.

På MLE Oy vet vi hur viktigt det är med säkerhet och effektivitet i vår tillverkning. Vi prioriterar säkerhet och hälsa utan att kompromissa med produktiviteten, och samordnar aktivt med våra systerfabriker i Spanien, Sverige och utanför Europa.


Vår leverantörsbas är spridd över hela världen, men den hanteras och utvecklas centralt av vår inköpsorganisation. Vi odlar aktivt nya arbetssätt och integrerar nya digitala verktyg och intelligenta applikationer i våra standardprocesser i syfte att införa ledande arbetssätt i försörjningskedjan.


Digitalisering av produktionen i kombination med en stark lean manufacturing-filosofi utgör grunden för vårt kontinuerliga utvecklingsprogram som bygger på Smart Factory- och industri 4.0-koncept. Genom att kombinera lean-kultur och digitala verktyg är vi på god väg att uppnå konkreta förbättringar när det gäller ledtider i produktionen, kapacitetsutnyttjande, flexibilitet i arbetet och ständigt förbättrad kvalitetsstyrning.

Logistiklösningar

Logisnext Solutions erbjuder kompletta logistiklösningar och tjänster till våra kunder och partners i samarbete med de lokala affärsenheterna.

Det täcker ett brett utbud av materialhanteringslösningar och tjänster, inklusive Rocla AGV:er, MLE-familjens gaffeltruckar och lagerutrustning, samt andra komponenter från tredje part och konsulttjänster.

Vi konstruerar och tillverkar Rocla Automated Guided Vehicles (AGV:er) och relaterade system och tjänster. AGV:er är automatiserade logistiklösningar som används för transport och lagring av varor i logistikcenter, lager och fabriker. Våra automatiserade styrda fordon är en säker och hållbar lösning som stöder miljövärden med återvinningsbara delar, utan skadliga utsläpp och med en mycket låg ljudnivå.

Med över 30 års erfarenhet av automatiserade logistiklösningar är vi de obestridda pionjärerna inom automation. Våra AGV-system konstrueras, tillverkas och levereras helt från Finland till våra kunder över hela världen.


Vår avancerade teknik, branschkunskap och omfattande expertis inom automation gör oss till en väletablerad, global leverantör som är erkänd inom en mängd branscher.


Från konstruktion, tillverkning och driftsättning till service och underhåll är vårt mål att vara nära kunderna och på så sätt säkerställa ansvar och enhetlighet under systemets hela livscykel.


Vårt långsiktiga fokus på sömlös integrering av mjuk- och hårdvarulösningar är tydligt manifesterat i automatiserade system och ger oändliga utmaningar och möjligheter till ytterligare tillväxt och utveckling.

Mitsubishi Logisnext Europe Oy
General Terms and Conditions of Purchase (GTC)

Ladda ned dokument

 

Suppliers

Kontakta oss