Skip to content

Vårt förhållningssätt till hållbarhet

Finland

Sustainability

Vår teknik bygger på ett helt elektriskt koncept och vi strävar efter att säkerställa att vi kan erbjuda den mest energieffektiva och hållbara lösningen med optimala återvinningsmöjligheter till våra kunder. MLE Oy:s lösningar tar itu med detta genom att erbjuda ett brett utbud av eldrivna produkter som är inriktade på miljömedvetenhet och bidrar till en lägre total driftskostnad (TCO).

Dessutom använder vi gröna energikoncept och främjar aktiva återvinningsprocesser på vår resa mot en koldioxidfri verksamhet.

Vårt tillvägagångssätt

I enlighet med vår företagsfilosofi: "att föra världen framåt som den ledande leverantören av innovativa logistik- och materialhanteringslösningar" kommer vi att fortsätta att forska och tillverka produkter och lösningar med det övergripande målet att minska våra koldioxidutsläpp.

Idag är vi fast etablerade som en innovationsdriven designer, tillverkare och leverantör av logistiklösningar. Våra lösningar omfattar en stor portfölj av helelektriska gaffeltruckar, automationssystem och relaterade lösningar och tjänster som fokuserar på säkerhet, effektivitet och hållbarhet. Med MLE Oy:s lösningar kan du delta i resan mot en hållbar framtid på ett intelligent sätt.

Kontakta oss