Skip to content

Integritetspolicy

I den här integritetspolicyn förklarar vi hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Denna integritetspolicy gäller alla personuppgifter som samlas in eller används av MLE i samband med våra tjänster, såsom information som du får via våra webbplatser eller information som behandlas som en del av leveransen av våra produkter eller tjänster till dig.

Juridisk information

1.0 Vilka vi är

Vi är Mitsubishi Logisnext Europe B.V. ("MLE"), Hefbrugweg 77, 1332 AM Almere, Nederländerna. Vi ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter. MLE hanterar och kontrollerar webbplatsen, sociala medier och den centrala kunddatabasen för EMEA. Den personuppgiftsansvarige kallas nedan "MLE" eller "vi". Du kan nå oss på info@logisnext.eu
MLE är ett internationellt handelsföretag som kombinerar styrkorna och arvet från några av de tyngsta namnen i världen inom ingenjörskonst och teknik.

Det ger marknaderna för materialhantering och logistik ett omfattande utbud av toppmoderna motvikts- och lagerprodukter, intelligenta lösningar och kundfokuserade tjänster, under varumärkena Mitsubishi Forklift Trucks, Cat® Lift Trucks och Rocla.

2.0 De typer av personuppgifter som vi behandlar

Vi samlar in och behandlar följande kategorier av personuppgifter för de tjänster som vi tillhandahåller:

 1. Namn, arbetsgivare, befattning och annan identifierande information.
  När du registrerar dig för en av våra onlinetjänster samlar vi in identifierande information om dig, såsom. det företag du arbetar för, din befattning, ditt namn och annan information som vi behöver för den specifika tjänsten.
 2. Ditt telefonnummer, din e-postadress och annan kontaktinformation. Dina kontaktuppgifter kan omfatta adress, telefonnummer och e-postadress samt andra kontaktuppgifter för ditt företag.
 3. Vår kommunikation med dig.
  När du skickar ett e-postmeddelande till oss eller kommunicerar med oss online eller via sociala medier registrerar vi din kommunikation med oss.
 4. Information som vi samlar in när du använder våra webbplatser, appar och andra digitala medier.
  • När du besöker våra webbplatser eller använder en av våra mobilappar registrerar vi din IP-adress, webbläsartyp, operativsystem, hänvisande webbplats, webbläsarbeteende och appanvändning. Vi samlar också in information via cookies och liknande tekniker när du besöker våra webbplatser eller använder våra mobilappar. För mer information, läs vår cookiepolicy på webbplatsen eller i mobilappen som du använder.
  • Vi kan få ett automatiskt meddelande när du öppnar våra e-postmeddelanden eller klickar på en länk i sådana meddelanden.
  • Vi kan också, med ditt tillstånd, få dina lokaliseringsuppgifter.
  • Information som du delar med oss när du använder en av våra onlinetjänster, till exempel på den här webbplatsen. Till exempel ditt språk och vilken tidszon du bor i.
 5. Information som rör sociala medier.
  Vi är aktiva på olika sociala medier såsom LinkedIn, Facebook och YouTube. Om du kommunicerar med oss via sociala medier (till exempel om du följer vår LinkedIn-sida eller skickar ett personligt meddelande till oss) får vi, eller kan vi få, tillgång till uppgifter om dig. Vi använder denna information endast för att kommunicera med dig samt för statistiska undersökningar (se ovan). Vi uppmanar dig att läsa integritetspolicyn för den sociala medieplattform som du använde för att få mer information om behandlingen av dina personuppgifter.
 6. Information som du väljer att dela med oss.
  Du kan välja att dela information med oss, till exempel när du svarar gällande en av våra lediga tjänster på webbplatsen och delar ditt CV, fyller i dina e-postpreferenser, lämnar en kommentar till oss på Facebook eller fyller i en kundundersökning. Vi samlar också in uppgifter som du delar med oss via sociala medier eller onlineplattformar, till exempel dina åsikter, dina recensioner av våra produkter, dina intressen eller din kännedom om våra varumärken.
2.2 Specifika tjänster, appar eller evenemang

Vi kan för specifika tjänster, appar eller evenemang samla in andra typer av data och använda sådana data för andra syften än de som beskrivs i den här integritetspolicyn. Vi kommer att informera dig om detta när du registrerar dig för den specifika tjänsten, evenemanget eller laddar ner den specifika appen.

3.0 Hur vi samlar in dina uppgifter

3.1 Vi samlar in ovannämnda kategorier av personuppgifter på följande sätt:
 1. Vi samlar in uppgifter som du lämnar till oss.
  När du delar personliga preferenser eller recensioner med oss, eller när du kommunicerar med oss via e-post, online eller sociala medier samlar vi in uppgifter direkt från dig.
 2. Vi får även uppgifter via våra dotterbolag.
  Vi kan till exempel få dina personuppgifter i samband med dina affärer med våra dotterbolag.
 3. Ibland delar även företag som vi samarbetar med dina uppgifter med oss.
  Vissa tjänster tillhandahålls av oss i samarbete med andra företag (till exempel när vi använder rekryteringsföretag för att rekrytera ny personal). Dessa företag delar dina personuppgifter med oss om det är nödvändigt för dessa tjänster. Vi delar också din personliga information med dessa tredje parter (se stycket "Utlämnande eller delning av uppgifter till tredje part" nedan).
 4. Beroende på dina inställningar för sociala nätverk kan vi få information från din leverantör av sociala nätverk (se ovan).
  Vi kan till exempel, när du följer oss via sociala medieplattformar såsom LinkedIn, få personuppgifter som rör din profil från dessa plattformar.
 5. När du använder vår webbplats eller våra mobilappar samlar vi in information via cookies och liknande tekniker.
  För mer information, läs vår cookiepolicy på webbplatsen eller i mobilappen som du använder.

4.0 För vilka syften vi använder dina uppgifter

4.1 De huvudsakliga syftena för vilka vi använder dina personuppgifter är:
 1. För att tillhandahålla våra tjänster till dig, inklusive fullgörandet av avtal med dig eller den juridiska person som du representerar.
  När du till exempel begär information om våra produkter eller distributörer eller när du använder någon av våra tjänster behandlar vi de uppgifter vi behöver för att uppfylla din begäran. Vi behandlar till exempel uppgifter om det företag du arbetar för, dina kontaktuppgifter för arbetet och din beställningshistorik.
 2. För prenumeration på våra nyhetsbrev och marknadsföringsmeddelanden.
  Om vi har samlat in din e-postadress i samband med att vi gör affärer med dig eller om du själv prenumererar på vårt nyhetsbrev använder vi din e-postadress för att skicka dessa nyhetsbrev till dig.
 3. För att kommunicera med dig. Om du har skickat förfrågningar eller klagomål till oss behandlar vi dina uppgifter för att kunna svara dig och besvara dina förfrågningar.
 4. För statistiska undersökningar.
  Allmänt: Vi använder automatiska verktyg för att utföra statistiska undersökningar avseende allmänna trender som rör användningen av våra tjänster, webbplatser, appar och sociala medier samt våra kunders och användares beteende och preferenser.

  Kategorier av uppgifter: Den information som vi använder för våra undersökningar omfattar ditt postnummer och bosättningsland, teknisk information som vi får om du besöker en av våra webbplatser, information som vi samlar in via cookies, personliga preferenser och intressen samt information som du delar med oss online eller via sociala medier. För våra undersökningar använder vi endast aggregerade uppgifter som inte är kopplade till ditt namn och din e-postadress
  Vi använder de aggregerade undersökningsresultaten för att upptäcka allmänna trender i användningen av våra produkter, tjänster och verktyg. Detta gör det möjligt för oss att utveckla bättre produkter, tjänster, verktyg och erbjudanden, att tillhandahålla bättre kundservice och att förbättra utformningen och innehållet på våra webbplatser. För mer information om cookies och liknande tekniker, se cookiepolicyn på vår webbplats.
  Rättslig grund: Vårt legitima intresse av att använda dina personuppgifter för statistiska undersökningar. Vi behandlar dina personuppgifter för våra legitima intressen att utveckla bättre tjänster och erbjudanden för våra kunder, att förbättra våra produkter samt designen och innehållet på våra webbplatser och mobilappar. För att skydda din integritet använder vi endast aggregerade uppgifter som inte är kopplade till ditt namn och din e-postadress. Om du vill ta del av den fullständiga balanseringsprövningen, kontakta oss via kontaktuppgifterna som anges nedan.
  Rätt att göra invändningar: Du har rätt att när som helst göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter för statistiska undersökningar, av skäl som rör din speciella situation (se nedanstående avsnitt "Dina rättigheter").
 5. För att underlätta din ansökan för en av våra lediga tjänster. När du söker en av våra lediga tjänster behandlar vi de uppgifter som du delar med oss, till exempel ditt personliga brev och CV.
 6. För att föra register och för att uppfylla lagstadgade skyldigheter.
  Vi samlar in, lagrar och använder dina uppgifter för interna affärssyften, till exempel för att föra register samt uppfylla våra juridiska och skattemässiga skyldigheter.

4.2 Rättslig grund. Vi samlar in, använder och lagrar dina personuppgifter för att tillhandahålla tjänster, för att fullgöra ett avtal, för att uppfylla rättsliga skyldigheter som vi omfattas av, om det är nödvändigt för att tillgodose våra legitima intressen eller en tredje parts intressen eller på grundval av ditt samtycke.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att följa de särskilda instruktionerna för den behandling som du gav ditt samtycke till, genom att justera dina inställningar (om de finns tillgängliga) eller genom att kontakta oss (se avsnittet "Dina rättigheter" nedan).

Om du vägrar att lämna personuppgifter som vi behöver för att fullgöra avtalet eller uppfylla en rättslig skyldighet kan det hända att vi inte kan tillhandahålla alla eller delar av de tjänster som du har begärt av oss. Om du till exempel har förlorat beställningsuppgifterna för en tidigare beställning och vägrar att lämna information om denna beställning, kan det hända att vi inte kan ge dig en kopia av avtalet eftersom vi inte kan hitta beställningen i våra system.

När vi behandlar dina personuppgifter för våra legitima intressen eller en tredje parts intressen har vi vägt dessa intressen mot dina legitima intressen. Vi har vid behov vidtagit lämpliga åtgärder för att begränsa konsekvenserna och förhindra obefogad skada för dig. Våra legitima intressen kan till exempel omfatta syften rörande säkerhet och trygghet eller att tillhandahålla bättre tjänster och erbjudanden till dig. För mer information om dessa intressen, se de syften för vilka vi behandlar dina personuppgifter ovan. Mer information om de balanseringsprövningar vi utför kan fås på begäran. Om vi behandlar dina personuppgifter för våra legitima intressen eller en tredje parts intressen har du rätt att när som helst göra invändningar av skäl som rör din särskilda situation (se par. "Dina rättigheter" nedan).

Om vi behandlar dina personuppgifter i ett annat syfte än det som vi ursprungligen samlade in dem för (och vi förlitar oss på en annan rättslig grund än samtycke eller uppfyllande av rättsliga skyldigheter för detta nya syfte) kommer vi att kontrollera om behandlingen för detta nya syfte är förenlig med det syfte för vilket personuppgifterna ursprungligen samlades in. Mer information om denna bedömning kan fås på begäran (se avsnittet "Dina rättigheter" nedan).

5.0 Utlämnande eller delning av uppgifter till tredje part

5.1 Allmänt: Vi säljer eller delar inte dina personuppgifter med någon utanför MLE. Vi avslöjar eller delar dock uppgifter med följande kategorier av mottagare för följande syften.
 1. Koncernföretag.
  När du använder en av våra tjänster kan det hända att vi delar uppgifter med ett av våra koncernföretag. Om du till exempel skickar ett e-postmeddelande till oss vilket rör ett ämne som är av ett av våra dotterbolags ansvar kommer vi att vidarebefordra din fråga till rätt dotterbolag.
 2. För de stödtjänster som vi erbjuder.
  Vi använder tredje parter för att tillhandahålla våra tjänster, till exempel IT-leverantörer, leverantörer av sociala nätverk, marknadsföringsbyråer, kredit- och betalkortsföretag och leverantörer av tjänster för bedrägeribekämpning. Vi kräver att alla sådana tredje parter skyddar dina personuppgifter på lämpligt sätt och endast behandlar dem i enlighet med våra instruktioner.
 3. Samarbete med tredje part.
  För att tillhandahålla vissa tjänster samarbetar vi med andra företag, till exempel återförsäljare och distributörer. Vi delar dina uppgifter med dem i samband med att vi tillhandahåller dessa tjänster till dig. Observera att de företag som vi samarbetar med ofta också har en egen integritetspolicy. För information om hur dessa företag använder dina personuppgifter, se deras integritetspolicy.
 4. Statistiska undersökningar.
  För statistiska undersökningar använder vi programvara från tredje part, till exempel Google Analytics eller Hotjar. Dessa plattformar har också tillgång till de uppgifter de samlar in. För information om hur dessa företag använder dina personuppgifter, se deras integritetspolicy.
 5. Webbplatsens funktioner.
  Vi använder tredjepartstjänster för att erbjuda flera funktioner och mer innehåll på våra webbplatser. Vi använder till exempel Google Maps för att ge dig platsinformation och YouTube, Vimeo och ISSUU för att visa externt innehåll, till exempel videor och material för läsning. Dessutom använder vi cookies från sociala medieplattformar som Facebook och Pinterest. Dessa tredje parter samlar också in uppgifter via våra webbplatser med användning av cookies och använda dessa uppgifter för sina egna syften, till exempel för spårning. För information om hur dessa företag använder dina personuppgifter, se deras integritetspolicy.
 6. Ändring av ägarskapet av MLE.
  Om ägarskapet av MLE ändras till följd av en fusion, ett förvärv eller en överföring kan dina personuppgifter överföras till den efterföljande enheten.
5.2 Offentliga myndigheter.

Om vi är skyldiga att göra det enligt lag samlar vi också in och delar din identifieringsinformation med offentliga myndigheter eller statliga organisationer.

5.3 Webbplatser för tredje part.

Våra webbplatser innehåller länkar till webbplatser för tredje part. Om du följer dessa länkar kommer du att lämna våra webbplatser. Även om dessa webbplatser för tredje part väljs med omsorg kan vi inte ta ansvar för hur dessa organisationer använder dina personuppgifter. För mer information, läs integritetspolicyn för den webbplats du besöker (om det finns en sådan policy).

6.0 Säkerhet och lagring.

6.1 MLE kommer att säkerställa att dina personuppgifter säkras ordentligt med hjälp av lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder, så att de skyddas mot obehörig eller olaglig användning, ändring, obehörig åtkomst eller avslöjande, oavsiktlig eller felaktig förstörelse och förlust.

6.2 Dina personuppgifter kommer att sparas så länge som krävs för de syften som beskrivs i denna integritetspolicy eller i den mån det är nödvändigt för att uppfylla lagstadgade skyldigheter samt lösa eventuella tvister.

7.0 Internationell överföring av dina uppgifter

7.1 MLE kan överföra dina personuppgifter till andra länder än ditt hemland (inklusive länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet). Detta sker i samband med tillhandahållandet av dina tjänster eller på grund av att våra koncernföretag, partners eller tjänsteleverantörer har verksamhet i olika länder runt om i världen. Lagstiftningen i dessa länder kanske inte ger samma skyddsnivå för dina personuppgifter.

Europeiska kommissionen har beslutat att vissa länder utanför EU erbjuder en adekvat nivå av dataskydd (se artikel 45 i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR)). Du hittar en översikt över dessa länder här. Lämpligt skydd av personuppgifter i länder utanför EU

7.2 MLE kommer att säkerställa att adekvata skyddsåtgärder finns på plats för att uppfylla kraven för internationell överföring av personuppgifter enligt tillämpliga integritetslagar. Vid överföring av personuppgifter utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet kan MLE använda kommissionens godkända standardavtalsklausuler som skyddsåtgärd (se artikel 46 i GDPR).

8.0 Dina rättigheter

8.1 Du kan ta kontakt med vår kontaktperson (se nedan) för att utöva någon av de rättigheter som du har enligt tillämplig dataskyddslagstiftning, vilket inkluderar (1) rätten till tillgång till dina uppgifter, (2) att rätta dem, (3) att radera dem, (4) att begränsa behandlingen av dina uppgifter, (5) rätten till dataportabilitet och (6) rätten att göra invändningar mot behandlingen.

 1. Rätt till tillgång
  Du kan fråga oss om vi behandlar några av dina personuppgifter och i så fall få tillgång till dessa uppgifter i form av en kopia. När vi uppfyller en begäran om tillgång kommer vi också att ge dig ytterligare information, till exempel syftet med behandlingen, vilka kategorier av personuppgifter som berörs samt all annan information som behövs för att du ska kunna utöva denna rättighet.
 2. Rätt till rättelse
  Du har rätt att få dina uppgifter rättade om de är felaktiga eller ofullständiga. Vi kommer på begäran att korrigera felaktiga personuppgifter om dig och, med hänsyn till syftet med behandlingen, komplettera ofullständiga personuppgifter, vilket kan inbegripa en kompletterande förklaring.
 3. Rätt till radering
  Du har också rätt att få dina personuppgifter raderade, vilket innebär att dina uppgifter raderas av oss och, om möjligt, av alla andra registeransvariga till vilka dina uppgifter tidigare har offentliggjorts av oss. Radering av dina personuppgifter sker endast i vissa fall som föreskrivs i lag och som anges i artikel 17 i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Detta inkluderar situationer där dina personuppgifter inte längre är nödvändiga i förhållande till de ursprungliga syftena för vilka de behandlades samt situationer där de behandlades olagligt. På grund av vårt sätt att hantera vissa tjänster kan det ta en viss tid innan säkerhetskopiorna raderas.
 4. Rätt till begränsning av behandling
  Du har rätt att få en begränsning av behandlingen av dina personuppgifter, vilket innebär att vi avbryter behandlingen av dina uppgifter under en viss tidsperiod. Omständigheter som kan ge upphov till denna rättighet är bland annat situationer där riktigheten av dina personuppgifter har ifrågasatts, men det krävs viss tid för att vi ska kunna verifiera att de är riktiga. Denna rättighet hindrar oss inte från att fortsätta lagra dina personuppgifter. Vi kommer att informera dig innan begränsningen upphävs.
 5. Rätt till dataportabilitet
  Din rätt till dataportabilitet innebär att du kan begära att vi tillhandahåller dig dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och att dessa uppgifter överförs direkt till en annan personuppgiftsansvarig, om det är tekniskt möjligt. På begäran, och om det är tekniskt möjligt, kommer vi att överföra dina personuppgifter direkt till den andra personuppgiftsansvarige.
 6. Rätt att göra invändningar.
  Du har också rätt att göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter, vilket innebär att du kan begära att vi inte längre behandlar dina personuppgifter. Detta gäller endast om "legitima intressen" (inklusive profilering) utgör den rättsliga grunden för behandlingen (se avsnittet "Rättslig grund" ovan).
  Du kan när som helst och kostnadsfritt invända mot direktmarknadsföring som syfte om dina personuppgifter behandlas för sådana syften, vilket inkluderar profilering som syfte i den mån den är relaterad till sådan direktmarknadsföring. Om du utnyttjar denna rättighet kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter för sådana syften.

8.2 Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att följa de särskilda instruktionerna för den behandling som du gav ditt samtycke till, genom att justera dina inställningar (om de finns tillgängliga) eller genom att kontakta vår kontaktperson.

För mer information om hur du kan återkalla ditt samtycke till cookies och liknande teknik som vi använder när du besöker våra webbplatser eller använder våra appar, läs cookiepolicyn på vår webbplats eller i appen.

8.3 Under vissa förhållanden har vi rätt att neka eller begränsa dina ovan beskrivna rättigheter. I vilket fall som helst kommer vi noggrant att bedöma om ett sådant undantag gäller och informera dig om detta.

Vi kan till exempel avslå din begäran om tillgång när det är nödvändigt för att skydda andra personers rättigheter och friheter eller vägra att radera dina personuppgifter om behandlingen av sådana uppgifter är nödvändig för att uppfylla rättsliga skyldigheter. Rätten till dataportabilitet gäller till exempel inte om personuppgifterna inte har tillhandahållits av dig eller om vi behandlar uppgifterna utan ditt samtycke eller för att fullgöra ett avtal.

8.4 När du vill utöva dina rättigheter behöver du bara skicka din begäran till MLE:s kontaktperson: Mitsubishi Logisnext Europe B.V., Hefbrugweg 77, 1332AM, Almere. info@mcfe.com

8.5 Du kan när som helst ändra dina kommunikationspreferenser och avregistrera dig från våra kommersiella e-postmeddelanden och push-notiser.

Du kan när som helst avregistrera dig från våra nyhetsbrev eller andra kommersiella e-postmeddelanden och mobila push-notiser med uppdateringar genom att klicka på avregistreringslänken i e-postmeddelandet, genom att justera kommunikationsinställningarna för  ditt konto (om det finns tillgängligt), genom att ändra inställningarna i din smartphone (för mobila push-notiser) eller genom att kontakta vår kontaktperson.

8.6 Du kan också kontakta oss när som helst om du har några frågor, kommentarer eller klagomål i samband med denna integritetspolicy. Om du har problem som inte blivit lösta har du också rätt att klaga till den nederländska dataskyddsmyndigheten (Autoriteit Persoonsgegevens, http://www.dutchdpa.nl) i Haag, Nederländerna.

9.0 Hur vi tar hand om denna policy

9.1 Denna integritetspolicy ändrades senast den 27 augusti 2020 och ersätter tidigare versioner. Vi kan komma att ändra integritetspolicyn från tid till annan och kommer att meddela dig om alla väsentliga ändringar genom att publicera den reviderade policyn på denna webbplats eller via våra appar innan ändringarna träder i kraft.