Skip to content

Ansvarsfriskrivning för webbplatsen

Informationen på denna webbplats är endast avsedd för allmän information.

Legal

Informationen tillhandahålls av Mitsubishi Forklift Trucks och även om vi strävar efter att hålla informationen uppdaterad och korrekt, gör vi inga utfästelser eller ger garantier av något slag om fullständighet, noggrannhet, tillförlitlighet, lämplighet eller tillgänglighet med avseende på webbplatsen eller informationen, produkterna, tjänsterna eller den relaterade grafiken som finns på webbplatsen för något ändamål. Om du förlitar dig på sådan information sker det därför helt på din egen risk.

Genom denna webbplats kan du länkas till annat innehåll och andra webbplatser som inte kontrolleras av Mitsubishi Logisnext Europe. Dessa webbplatsers karaktär, innehåll och tillgänglighet ligger utanför vår kontroll. Införandet av länkar innebär inte nödvändigtvis en rekommendation eller ett stöd för de åsikter som uttrycks i dem.

Alla ansträngningar görs för att webbplatsen ska fungera smidigt. Mitsubishi Logisnext Europe tar dock inget ansvar för att webbplatsen är tillfälligt otillgänglig på grund av tekniska problem utanför vår kontroll.