Skip to content

Lösningar för papper och kartong

Alla våra lösningar bygger på ett konsultativt tillvägagångssätt och vi börjar med att förstå ditt företags operativa utmaningar och mål.

Industries

Kunnande

Vi kombinerar vår kunskap om pappers- och kartongindustrin med dina logistikmål för att se till att vår lösning effektiviserar dina processer.

Våra avancerade lösningar för pappers- och kartongtillverkning omfattar smart automation, expertis inom intralogistik och support med full service. Syftet med de här lösningarna är att automatisera produktions- och lagringsprocesser och ersätta konventionell materialhanteringsutrustning.

Ända sedan vi började arbeta inom papperssegmentet på 1980-talet har vi framgångsrikt genomfört många projekt inom pappers- och kartongindustrin. Våra moderna lösningar ger tids- och kostnadsbesparingar genom förbättrad säkerhet, produktspårbarhet, förarlösa transporter och minskade skador på produkter, byggnader och maskiner.

Automatiserade transporter

Vi tillhandahåller automatiserade lösningar för hantering av rullar och pallar genom hela efterbehandlingsprocessen från pappersmaskinernas transportband. Vi uppnår detta genom lager- och omvandlingsprocesser hela vägen till de utgående linjerna.

På Logisnext Solutions säkerställer vi effektiviteten genom användning av vårt nya FleetController-system. Det erbjuder optimeringsalgoritmer som, bland många andra fördelar, ökar AGV:ers (automated guided vehicle) effektivitet jämfört med traditionella styrsystem. Vår molnbaserade dataplattform erbjuder verktyg för kostnadseffektiv fjärrdiagnostik och incidentlösning, dataanalys och processoptimering.

Papper och kartong med optimal automation

Att arbeta med optimal automation inom pappers- och kartongindustrin ger mer hållbara processer genom minskad energiförbrukning och minskade skador.

Optimal automation ger förutsägbarhet i driften och ökar säkerheten för både produkter och lagerpersonal. Dessutom maximerar optimal automation verksamhetens effektivitet tack vare optimerad lagerdesign, "just-in-time"-leveranser och minskad TCO (totalkostnad för verksamheten).

Med vår omfattande erfarenhet inom pappers- och kartongindustrin har vi hjälpt kunderna uppnå kostnadsreduceringar för underhåll, färre transportskador och lägre fasta kostnader samt en säker och stabil drift. Allt detta bidrar till att effektivisera din verksamhet och maximera produktionsvärdet.

Automatisk lagring och omvandling av rullar

På Logisnext Solutions har vi utrustning som är särskilt utformad för pappers- och kartongindustrin.

Vi kan hantera rullar horisontellt och vertikalt. Stapla rullar i lagret och vid behov rotera rullarna med våra tyngsta maskiner. Och inte att förglömma alla de viktiga pallförflyttningar som behövs i omvandlingsprocessen och i lagret för halvfabrikat eller färdigvaror.

Dessa funktioner arbetar tillsammans för att leverera sömlösa lösningar för papper och kartong.

Vi har genomfört en långtidsstudie av de ekonomiska effekterna på våra kunders verksamhet jämfört med traditionella gaffeltruckslösningar inom pappers- och kartongsektorn i Västeuropa.

Vår undersökning visade att kunderna upplevde fördelar som långtgående besparingar (upp till 1-2 % av årsproduktionen inom pappers- och kartongindustrin) och lägre arbetskostnader.

Varje materialhanteringsverksamhet kräver skräddarsydda lösningar, och detta kan variera från bransch till bransch. På MLE ser vi det som vår plikt att utforma en lösning utifrån dina behov, oavsett om det handlar om lagerlayout, transportkapacitet, implementering av, AGV-system eller operatörsutbildning.

Våra serviceavtal erbjuder hög tillgänglighet och flera resultatinriktade alternativ för att uppfylla dina underhålls- och supportkrav oavsett tid och plats. Kontakta oss idag för att få veta mer.

Bevisade resultat

Upptäck hur vi har hjälpt våra kunder att öka deras operativa prestanda