Skip to content

Parts

Nyckeln till en fortsatt smidig drift är att få rätt reservdelar till din utrustning – reservdelar med hög kvalitet och tillförlitlighet – och att få dem snabbt.

Support

För att garantera kvalitet och förstagångspassning uppfyller våra OEM-reservdelar (originaldelar) strikt de krav som definierats av konstruktörerna under utvecklingen av gaffeltruckarna, lagerutrustningen eller AGV:erna.

Om en reservdel inte är en originaldel kan det hända att den inte är helt rätt för trucken – vad gäller mått eller materialkvalitet – vilket kan sluta med ett kostsamt komponentfel eller haveri. I takt med att den senaste generationens gaffeltruckar innehåller mer känsliga elektroniska komponenter blir betydelsen av OEM-delar allt viktigare.

Säkerhet, snabb montering och lång livslängd skiljer originalreservdelar från icke-OEM-delar. Fördelarna med OEM-kvalitet blir särskilt tydliga när man ser till den totala livstidskostnaden för en industriell truck: längre serviceintervaller och mindre stillestånd på grund av reservdelar. Detta garanterar maximal tillgänglighet för truckarna och lägre livscykelkostnader än med icke-originaldelar.

Om din utrustning repareras med originaldelar förlängs produktens livslängd och den kommer sannolikt att få ett högre restvärde under sitt andra liv.

Vårt reservdelscenter

Centraliserat geografiskt till EU i Belgien (BE).

Kvalitet

OEM-delar: den rätta konstruktionen

Våra OEM-reservdelar är testade och tillverkade för att passa perfekt.

Det är självklart så att tillverkaren av den installerade utrustningen eller en fullt auktoriserad OEM-återförsäljare är bäst lämpade att tillhandahålla de rätta reservdelarna som behövs för att reparera utrustningen.

På MLE förbättrar och utvecklar vi ständigt våra produkter genom vårt FoU-arbete och samlar löpande erfarenhet från verksamheten. Dessutom har varje reservdel som vi levererar genomgått omfattande laboratorie- och fälttester för att säkerställa att den uppfyller specifikationerna helt och hållet. Detta säkerställer att utrustningen arbetar med optimal effektivitet, vilket medför minskade driftskostnader exempelvis för bränsle- och smörjoljeförbrukning.

OEM-reservdelar: Lösningsutbud och service

I vår revision och värdeanalysprocess (en del av vårt lösningsutbud) ingår den kritiska bedömningen av reservdelar.

En del av vårt serviceavtal i lösningsutbudet, tillsammans med helpdesk dygnet runt, utbildning, reparationer med mera, är våra reservdelar och komponentöversyner. Vårt underhåll och vår support omfattar reservdelslogistik med konsignationslager som tillval.

Kostnaden är av stor betydelse för de flesta fordonsparksansvariga i dagens logistikmiljö. Även om man kan göra kostnadsbesparingar genom att skaffa kopierade delar till lägre pris, kan det hända att sådana delar inte är lika exakt konstruerade och tillämpningsspecifika som OEM-delar.

Vi arbetar ständigt med att förbättra produktutbudet, vilket innebär att vi också hela tiden uppgraderar reservdelarna för att uppfylla de allra senaste specifikationerna för utrustningen, och det gäller även deras  återvinningsbarhet.

Dessutom har vi 10-års lager av alla reservdelar till vår gaffeltruckutrustning och vår toppmoderna globala reservdelsverksamhet  ser till att rätt delar levereras dit och då de behövs. Slutresultatet är att vi har rätt reservdelar vid rätt tidpunkt och på rätt plats, vilket förbättrar prestanda, effektivitet och drifttid för både utrustningen och serviceverksamheten.

Fördelarna med att välja originaldelar

Minskad totalkostnad Ökad drifttid Förbättrad avkastning på investerat kapital
Utformade för att passa som de ska Inga störningar i processer Förebyggande av ytterligare skador
Uppfyller garantin Ökad säkerhet Bättre restvärde

 

Alla reservdelar som levereras av MLE omfattas av en reservdelsgaranti. Detta ger gaffeltruckägaren trygghet i vetskapen om att vi fullt ut stödjer kvaliteten, säkerheten, tillförlitligheten och hållbarheten hos våra OEM-reservdelar.

Modulbaserad design

Vår modulbaserade konstruktionen underlättar tillägg eller byte av delar, inklusive skyddstak och hyttillval.

I början av 90-talet var vi en av pionjärerna som introducerade fingertoppsreglage inom materialhantering. I dag är fingertoppsreglage och styrspakar standard i de flesta verksamheter. De är utformade för att vara intuitiva och kunna användas exakt, vilket i hög grad bidrar till säkerhet och produktivitet.

Vi erbjuder flera service- och underhållspaket som passar varje verksamhet, oavsett hur intensiv den är. Med våra högkvalitativa originaldelar och 95 % lyckade lösningar i första försöket hjälper vi till att öka din driftsäkerhet.

Läs mer om vår serviceportfölj här. Och för mer information om hela vårt lösningsutbud, se nedan:

Kontakta Mitsubishi Logisnext Europe

Har du en fråga eller kan vi hjälpa dig med något? Eller vill du prata med någon i vårt sälj- och servicenätverk? Klicka på knappen: