Skip to content

Lösningar för däckbranschen

Vi erbjuder lösningar för att öka effektiviteten, minska kostnaderna och förbättra logistikprocesserna.

Industries

Vår omfattande erfarenhet inom däcktillverkningsbranschen vägleder våra lösningserbjudanden på ett sätt som är specifikt för den branschen, vilket gör att vi kan leverera resultat som stärker och optimerar dina processer.

AGV-lösningar för däcktillverkning

Smart automation, expertis inom logistik och support med full service. Våra AGV-lösningar med automatiserade styrda fordon för däcktillverkning effektiviserar ditt materialflöde, minskar dina kostnader och ger fördelar för din tillverkningsprocess genom digitalisering.

Våra AGV-lösningar ger extra transportmöjligheter och förbättrar transportprestanda genom att utnyttja utrymmet effektivt och ständigt optimera effektiviteten. Vi uppnår detta genom att övervaka prestandan och säkra kontinuiteten med hjälp av fjärrdiagnostik, reparationer och support på expertnivå.

Hantera materialflödet med en låg total ägandekostnad (TCO)

Att öka effektiviteten i däcktillverkningsprocessen är en ganska svår uppgift, eftersom transport av utrustning ofta sker manuellt och därför är beroende av personalens tillgänglighet.

Lyckligtvis erbjuder automation sätt att förbättra din kapacitet och transportkvalitet – samtidigt som du sänker kostnaderna – utan att öka antalet anställda.

AGV-lösningar för däcktillverkning erbjuder en kombination av teknik, processer och expertkompetens. Vi kan ge din transporter en extra förstärkning med optimal automation.

Med Logisnext Solutions har du alltid en översikt över din AGV-flotta i realtid och dina transportbeställningar, kompletterat med manuella operationer. Vi kan designa en blandad eller helt automatiserad intralogistiklösning utifrån dina behov.

Vi implementerar AGV-systemet med minimala avbrott i din produktion. Vi utbildar dina operatörer enligt branschens bästa praxis. Vår programvarusvit FleetController hanterar AGV-automationen och fordonsövervakningen i realtid. Vårt lagerhanteringssystem möjliggör ett genomgående informationsflöde som förbättrar operatörskontrollen och övervakningen av materialflödet, optimering av rutter och transporter samt transportdata i realtid för analys och förbättring.

FleetController-programvaran kan anslutas direkt till fjärrsupport, vilket möjliggör kostnadseffektiv fjärrdiagnostik och support för ditt underhåll på plats.

Däcktillverkningsresan: Inom processen

Våra lösningskoncept vägleder däcktillverkningsprocesserna så att din verksamhet blir smidigare.

Vi förstår dina processer. Vi har omfattande kunskap och erfarenhet inom däcktillverkningsbranschen, och har därför utvecklat ett lösningskoncept specifikt för detta segment.

Från första börja i din verksamhet – användning av råvaror, beredning, sammansättning och tillverkning – ända fram till slutskedet av däcktillverkning, härdning, transport och avsändning hjälper vi till att minska arbetsbördan genom att öka effektiviteten, vilket bidrar till att minska kostnaderna och strömlinjeforma din verksamhet.

Hur MLE stöder din resa mot digitaliserad däcktillverkning

Med fjärrdiagnostik, support på expertnivå, serviceavtal (för miljöer med hög tillgänglighet) och branschspecifika lösningar kan du räkna med att vi finns där när du behöver det, oavsett var du befinner dig.

Vi är fast beslutna att öka produktiviteten i dina processer. Läs här  om våra fallstudier som visar hur vi har hjälpt kunderna maximera den operativa effektiviteten.

Läs mer om våra lösningar för däcktillverkning