Skip to content

Serviceavtal

Vi har utformat vår serviceavtalsportfölj så att du kan välja exakt rätt servicepaket för behoven i din produktion.

Livscykelvård

Hur fullservice säkerställer hög tillgänglighet

De tre nivåer som vi erbjuder förklaras i detalj under underhållsrevisionen som gör att du kan välja rätt alternativ baserat på en detaljerad analys av bristerna i underhållsprocessen.

Detta fångar upp kundens nuvarande processmognad, utvecklingsprioriteringar och avtalade mål, vilket återspeglar kundens egna insikter.

Varje kundproblem eller affärshinder är annorlunda. Baserat på resultaten från vår revision kan du välja vilket SLA som är mest lämpligt för dina behov.

De tre serviceavtalspaketen som är tillgängliga för våra kunder:

Väsentligt

Avancerat

Fullservice

Grundläggande förebyggande underhåll med fjärrstöd

Utökat underhåll med AGV-helpdesk

Fullständigt omhändertagande med logistik, support och övervakning

Hur fullservice säkerställer hög tillgänglighet

Ökad genomsnittlig tid mellan fel:

  • Risk- och allvarlighetsbedömning för att identifiera prioriteringar för underhåll och reservdelslogistik
  • Baserat på bästa praxis inom branschen

Minskad stilleståndstid för diagnostik:

  • Fjärrsupport stödjer underhåll på plats vid problemlösning
  • Fjärrdiagnostik minskar behovet av besök på plats
  • Snabb eskalering till expertstöd på plats

Ökad tillgänglighet för reservdelar:

  • Minskad fördröjning i logistiken med reservdelssatser och rekommendationer
  • Konsignationslager för miljöer där hög tillgänglighet krävs

Underhåll med kort svarstid:

  • Korta svarstider från experter på plats för kunder med fullservice
  • Den effektiva underhållsprocessen ger kort tid för åtgärder

Kontakta serviceteamet

Läs mer om innehållet i varje paket