Skip to content

Project Delivery

Vi levererar i rätt tid, med ett professionellt genomförande och testade processer, vilket är en perfekt förutsägbar, effektiv och pålitlig lösning för din materialhantering.

Solutions

På Logisnext Solutions arbetar vi med fyra huvudfaser i projekt:

Lösningsförsäljning, konstruktion och leverans, driftsättning och produktion.

Leveransprojektfaser: En översikt

Fas ett:
Lösningsförsäljning
Fas två: 
Konstruktion och leverans
Fas tre:
Driftsättning
Fas fyra:
Produktion
  • Insamling av krav

  • Omfattning och tidplan

  • Kommersiella diskussioner

  • System- och fordonskonstruktion

  • Montering och testning

  • Leverans till platsen

  • Systeminstallation

  • Driftsättning

  • Fordon som övergår till produktionsanvändning.

  • System i produktionsanvändning

 

Fas ett: Lösningsförsäljning

Under fas ett påbörjar vi diskussioner med kunden, går igenom dennes logistikbehov och presenterar våra skräddarsydda lösningar.

Vi samlar in kundens krav, definierar projektets omfattning och utarbetar lösningen noggrant samt den initiala tidsplanen. Vi förbereder sedan ett utkast till teknisk specifikation och ett motsvarande kommersiellt förslag för att uppfylla kundens krav avseende både leverans av lösningar och av eftermarknadstjänster. Vi ser i en grundlig förhandlingsprocess till att båda parter har en gemensam förståelse för den tekniska och kommersiella omfattningen, med målet att underteckna leverans- och serviceavtalen för att slutföra lösningsförsäljningsfasen.

Som kund ber vi dig att dela målen för automationsinvesteringen, tillsammans med din omfattning och tidsplan, och att ge en beskrivning av processerna och layouten för lagerverksamheten.

Fas två: Konstruktion och leverans

Projektledaren tar över samordningsansvaret i början av konstruktions- och leveransfasen.

Med 40 års erfarenhet av att leverera projekt organiserar vi ett grundligt uppstartsmöte med kunden för att se till att vi kommer överens om alla detaljer som säkerställer smidig och snabb leverans. Med de viktiga frågorna besvarade påbörjar vi konstruktionen och leveransen av projektet, där vi tar oss an fordonets systemdesign och montering samt sätter upp materialförsörjning från tredje part.

Om det ingår i omfattningen, kan vi även utforma, programmera och simulera ett lagerhanteringssystem (WMS), vilket gör det möjligt för oss att utföra testning och justering av fordon. När detta är klart är kunden välkommen att övervaka fabrikens acceptanstest (FAT) och få en första glimt av den nya fordonsparken i aktion i våra testanläggningar. Efter en lyckad FAT är vi redo att skicka utrustningen till kundens anläggning och påbörja aktiviteterna på plats.

Som kund ber vi dig att förbereda IT-miljön för att testa anslutningsgränssnitten och förbereda dig för att testa de avsedda funktionerna till en början på distans. Den här fasen är viktig eftersom den säkerställer att vi kan upptäcka eventuella problem innan teamet anländer till platsen, vilket underlättar en leverans i rätt tid. På samma sätt kommer projektledaren att instruera ditt team att förbereda anläggningen så att den är redo för installation och driftsättning.

Fas tre: Driftsättning

Vid driftsättningsfasen kommer MLE-teamet att anlända för att installera AGV-systemkomponenter i anläggningen, förbereda platsen, förbereda fordonen och sedan driftsätta fordonen och den kompletta layouten, samt testa alla platser och funktioner.

När den nödvändiga testfasen har slutförts ökas produktionen vanligtvis stegvis, garantiperioden inleds och kunden börjar dra nytta av lösningen.

Vårt team har stor erfarenhet av att starta upp lösningen och vår prioritet är alltid att genomföra driftsättningen med minsta möjliga störning för kundens produktion.

Vår projektledare kommer sedan att planera projektavslutningsgenomgången (PCR) när projektomfattningen har levererats. Vi kommer att kontrollera att den har levererats korrekt, att lösningen uppfyller de initiala målkriterierna som överenskommits i leveransavtalet och att eftermarknadslösningen avtalats enligt kundens önskemål.

Som kund förväntas du stödja vårt team på plats genom att tillhandahålla omständigheter för driftsättningsarbetet, ställa operatörer till förfogande för utbildning och produktionsuppstart, organisera underhåll för de fordon som används i produktionen och delta i PCR.

Fas fyra: Produktion

I den fjärde fasen sker överlämningen av äganderätten till fordon.

Här tillhandahåller vi stöd och tjänster till kunden enligt serviceavtalet för produktionen för att hålla systemet i perfekt skick. Vi förväntar oss att kunden ska organisera underhållet av systemet och naturligtvis kunna dra nytta av fördelarna med automationslösningen!

Grundläggande framgångsfaktorer för våra projekt

En tydlig och överenskommen omfattning Ömsesidiga bidrag till genomförandet Ärligt och respektfullt beteende
Ändringar av omfattningen görs i samförstånd Öppen kommunikation, deltagande i genomförandet, engagemang för tidsplanen. Problem löses på ett rättvist sätt med målet i åtanke när oväntade saker inträffar.

Huvudsakliga ansvarsområden under de fyra produktionsfaserna

Vår försäljningsprocess omfattar ett projektavtal som definierar projektets omfattning och resultat.

För att säkerställa långsiktigt stöd och engagemang gentemot kunden tar vår serviceavdelning hand om alla garanti- och underhållsfrågor under projektet och under systemets hela livscykel (det bör noteras att dessa frågor inte hanteras av projektteamet).

Vi kommer att utse en projektledare som ska leda genomförandet av projektet strax efter att projektavtalet har undertecknats. Projektledaren är ansvarig för att leverera projektets omfattning i tid och är den primära kontaktpunkten i alla projektrelaterade frågor. Projektledarens ansvar är begränsat till genomförandet av projektet och leveransen av projektets omfattning från utnämningen till projektavslutningen.

Vid oklarheter hjälper projektledaren gärna till med att avgöra vilka frågor som ingår i projektets omfattning och att hitta rätt kontaktperson inom MLE för att hantera andra frågor.

För att säkerställa att projektet slutförs på ett framgångsrikt sätt får frågor som inte hör till projektets omfattning inte försena genomförandet eller avslutandet av leveransprojektet.

Som pionjärer inom automation med över 40 års erfarenhet av automatiserade logistiklösningar utformar och levererar vi högkvalitativa lösningar till kunder över hela världen. Vi har sedan 1983 levererat tusentals projekt och fordon, av vilka 75 % fortfarande används aktivt.

Vårt direkta och indirekta nätverk erbjuder pålitliga, skräddarsydda och värdefulla råd, lösningar och leveranstjänster som gör det bästa av din verksamhet. Kontakta oss idag om du är intresserad av våra projektleveranstjänster.

Kontakta oss idag om du är intresserad av våra projektleveranstjänster.

Vårt direkta och indirekta nätverk erbjuder pålitliga, skräddarsydda och värdefulla råd, lösningar och leveranstjänster som gör det bästa av din verksamhet.