Skip to content

För din bransch

Modern intralogistik är hektisk, säsongsbetonad och i ständig utveckling.

Solutions

En viktig aspekt för att garantera att dina processer löper smidigt och med gott resultat är att se till att materialflödet är effektivt och tillförlitligt under alla omständigheter.

Varje lager, intralogistikprocess och materialhanteringsverksamhet är annorlunda.

Även om det kan finnas liknande funktioner och förfaranden kommer de sannolikt att kräva skräddarsydda lösningar. Med nästan 40 års erfarenhet som grund har MLE Logistic Solutions skapat lösningskoncept för utvalda branscher för att möta dagens utmanande processkrav. Med lösningskoncept erbjuder vi genomförbara, skräddarsydda utformningar och beprövade metoder. Vi har erfarenhet från en mängd branscher, vilket gör att vi kan utforma lösningar som är anpassade till dina specifika problem.

Logisnext Solutions erbjuder automatiska, manuella och hybridlösningar enligt behoven i dina specifika processer. Vi erbjuder ett komplett utbud av tjänster, serviceverktyg och livscykelhantering med projekt som är lätta att utforma, installera, integrera, skala och utöka, och vi stöder din verksamhet med branscherfarenhet och etablerade, pålitliga lösningar.

Hur vårt lösningskoncept maximerar din materialhantering

Lean-hantering av hela materialflödet

Adderad transportkapacitet genom automation

Ökad effektivitet

  • Minska kostnaderna genom standardiserade processer
  • Säkerställ ett kontinuerligt och förutsägbart materialflöde
  • Minimera IT-kostnaderna genom smidig WMS-integration
  • Förbättra transportprestanda med automation 

  • Effektiv användning av utrymme

  • Öka produktiviteten genom optimal automation (manuell + AGV)

  • Optimera din logistikprocess

  • Övervaka prestanda och optimera ständigt effektiviteten

  • Maximera drifttiden med fjärrdiagnostik

  •  Dra nytta av branschens bästa metoder.

Utnyttja optimal automation

Vårt erbjudande bygger på optimal automation, där vi automatiserar där det gör störst skillnad och där det är lämpligt, främst med fokus på lagerhantering, papper och kartong samt däck.

Genom att utnyttja optimal automation kan du öka flexibiliteten i processerna, vilket gör det möjligt att reagera snabbare på kundernas ständigt föränderliga krav. Detta gör det möjligt för dig att effektivt anpassa och skala lösningar.

Vi vill säkerställa en tillförlitlig och lönsam verksamhet. Verksamheter som är baserade på öppenhet minimerar riskerna och arbetar för att minska den totala ägandekostnaden, undvika fel, framtidssäkra verksamheten och ge bästa möjliga resultat. Vi kan hjälpa dig att uppnå detta genom vår erfarenhet från tusentals projekt, vår globala räckvidd, datadrivna optimering och underhåll, patent och kvalitetsutmärkelser, originell design och vårt branschkunnande.

Teknik är grundläggande i den moderna materialhanteringsvärlden och för att vara effektiv måste den uppfylla processkraven. Vi menar att processer inte ska behöva anpassas till automation – logistiklösningarna ska anpassas till processerna.

Om du vill veta mer om hur du kan förbättra logistik i din bransch, ta kontakt med en av våra experter idag.