Skip to content

Supply Chain

Med leveranser från 14 fabriker i 7 länder drar vi på MLE nytta av Mitsubishi Logisnext Groups gedigna tillverkningskapacitet för att reagera på produkttrender över hela världen. Vi har tre egna tillverkningsanläggningar samt inköps- och logistikverksamhet som ansvarar för att förverkliga de utvecklade lösningarna för våra kunder.

Koncern

Vi är verksamma inom viktiga logistikområden, inklusive lager, hamnar, grossister och tillverkningsanläggningar, för att nämna några. Förutom att erbjuda produkter som uppfyller behoven på plats hjälper vi också kunderna att lösa sina logistikproblem genom att tillhandahålla optimala lösningar som är integrerade med system.

Titta på länkarna nedan för att få veta mer om vår tillverkning:

Locations

HQ - Huvudkontor - Mitsubishi Logisnext Europe BV
Almere, Nederländerna
Mitsubishi Logisnext Europe Oy
Järvenpää, Finland
Visa anläggning
Mitsubishi Logisnext Europe AB
Mölnlycke, Sverige
Visa anläggning
Mitsubishi Logisnext Europe SA
Noain, Spain
Visa anläggning

Europeiskt designcenter

Vi gör verksamheten ännu smidigare, säkrare och bättre och bidrar till framtidens logistik från produktutveckling till service.

Vi erbjuder som tillverkare av integrerad logistikutrustning ett värde som överträffar förväntningarna. I Europa, med vårt europeiska designcentrum, fortsätter vi investera för att ge våra kunder bättre produkter.

Användarupplevelsen (UX) står i centrum för vår utvecklingsfilosofi och vi strävar efter att erbjuda materialhanteringsutrustning med avancerad teknik, hög kvalitet och effektivitet samt en kortare utvecklingstid.

Forskning och utveckling

Kunderna står i centrum för all vår forskning och utveckling. Det innebär att våra produkter byggs för att vara ergonomiska och produktiva och samtidigt minska energiförbrukningen. Vi designar för att ge den  utan att kompromissa med hållbarheten.

Vårt europeiska forsknings- och utvecklingscenter ansvarar för utformning och konstruktion av logistiklösningar som sträcker sig från intelligenta hårdvaruprodukter till mjukvara och digitala system och tillämpningar. Varje lösning är utformad med ambitionen att skapa högklassig kundupplevelse och en sömlös integration av digitala och mekaniska lösningar som utnyttjar den senaste tekniken för användning globalt.

Vår teknik bygger på ett helt elektriskt koncept och vi strävar efter att säkerställa att vi kan erbjuda våra kunder de mest energieffektiva och hållbara lösningarna med optimala återvinningsmöjligheter.

Tillverkning

Vi fokuserar på säkerhet och effektivitet i all vår verksamhet och samarbetar aktivt med våra tillverkningsanläggningar i och utanför Europa. Vår leverantörsbas är spridd över hela världen och hanteras och utvecklas centralt av vår inköpsorganisation.

Vi utvecklar aktivt nya arbetssätt och integrerar nya digitala verktyg och intelligenta applikationer i våra standardprocesser för att implementera bästa möjliga leveranskedja.

Vår leveranskedja prioriterar digitalisering av produktionen. Detta, i kombination med en lean manufacturing-filosofi, står i centrum för vårt kontinuerliga utvecklingsprogram. När vi inför och integrerar en kultur med lean-principer i hela MLE, i kombination med avancerad teknik och automation, ser vi att våra ledtider, vårt kapacitetsutnyttjande och vår kvalitetsstyrning förbättras avsevärt.

Design

På MLE utvecklar vi produkter som uppfyller (och överträffar) marknadens behov genom ett kundorienterat tillvägagångssätt.

Våra truckar är specialkonstruerade. Det är den intelligenta, kreativa designen som möjliggör minskad energiförbrukning, renare dieselmotorer, en förbättrad förarupplevelse – med fokus på säkerhet och effektivitet, förbättrad ergonomi – och standardiserade, lättillgängliga komponenter för underhåll och service.

Vi förstår att alla kunder är olika, liksom många uppdrag och deras krav.

När en specifik applikation kräver en unik konstruktionslösning tar våra team för kundanpassade ändringar hand om det. De tar den redan perfekta gaffeltruckskonstruktionen och gör noggranna, skräddarsydda utvecklingar – såsom att anpassa och utveckla icke standardiserade längder på gafflar samt speciella tillbehör – så att de kan fungera i dessa mycket specifika situationer.

Kvalitetsstyrning

Vi tillämpar strikt kvalitetsstyrning i alla processer för produktutveckling och tillverkning för att säkerställa produkternas tillförlitlighet.

Vi är engagerade i ständiga förbättringar, och vår noggranna process för kvalitetsstyrning innebär att våra kunder kan använda våra produkter sömlöst – med optimal komfort, säkerhet och lätthet. Vi är dedikerade till att upprätthålla högsta nivå av kvalitetsstyrning genom nära samarbete mellan våra enheter, med team som arbetar tillsammans från produktplanering, produktutveckling och tillverkning till försäljning, teknik och kundservice.

Detta säkerställer en fullständig cirkel av kvalitetskontroller som fortsätter under var och en av våra produkters livstid.

Service

Styrkan hos Mitsubishi Logisnext Europe är inte bara begränsad till vårt omfattande produktsortiment, som uppfyller behoven hos olika typer av logistikanläggningar.

Vi kan också erbjuda support och lösningar genom att samarbeta med kunderna och identifiera specifika förbättringar av materialhantering, processer, lagerlayout och optimering, etc. som kunderna kan ha förbisett.

Vi erbjuder eftermarknadsservice som återspeglar kundernas specifika tillämpningar och återkoppling. Vi är fast beslutna att skapa värde inte bara genom utrustning och system utan också genom enastående prestanda som gynnar våra kunder.

Stödfunktioner

Våra kärnfunktioner stöds av en rad medarbetare inom kundservice, teknisk support, utbildning, IT, personal, marknadsföring, ekonomi och redovisning, juridik, regelefterlevnad och administration.

Förutom att utföra uppgifter så att MLE kan fungera på ett enhetligt sätt ansvarar stödfunktionerna särskilt för att kontinuerligt utveckla sin egen verksamhet, integrera sig i den bredare organisationen och ta på sig rollen som aktiv affärspartner för att underlätta, stärka och utmana den övergripande verksamheten.

För mer information om vår tillverkningsverksamhet i Finland, Spanien och Sverige, se nedan:

Vi utvecklar produkter som uppfyller våra kunders behov och ser till att vår tillverkningsprocess optimeras genom global hantering av leveranskedjan. Det handlar inte bara om att tillverka rätt truck, vi ser till att våra produkter går igenom stränga kvalitetskontroller innan de lämnar fabriken. 

Våra säljteam ser, tillsammans med våra direktförsäljande dotterbolag och lokala återförsäljare, till att vi erbjuder rätt produkt, rätt service och rätt lösning för varje enskild kund och verksamhet.

Kontakta Mitsubishi Logisnext Europe

Har du en fråga eller kan vi hjälpa dig med något? Eller vill du prata med någon i vårt sälj- och servicenätverk? Klicka på knappen: